Bransk UM ogloszenie wylozenie nr 2 studium page 001

Bransk UM obwieszczenie wylozenie nr 2 studium 1 page 002

W związku ze wzrostem zachorowań na SARS-COV2 oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców informujemy, iż odczyty wodomierzy za wodę i ścieki nie będą dokonywane.

Faktury wystawiane będą na postawie ostatniego kwartału rozliczeniowego oraz dostarczane do skrzynek pocztowych.

Prosimo o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym trudnym dla wszystkich okresu.

APEL Pana Bohdana Paszkowskiego Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, dyrektorów Szpitali udzielających świadczeń związanych z hospitalizacją osób z podejrzeniem / zakażeniem COVID-19 oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie epidemiologii oraz chorób zakaźnych, dotyczący zwrócenia szczególnej uwagi na przestrzeganie norm sanitarnych, zachowanie zasad reżimu sanitarnego oraz skorzystanie z możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

W dniu 14.10.2021 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Piłsudskiego, Bielskiej, Boćkowskiej, Konopnickiej.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

 

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

 

 

       

Brańsk: ul. Jana Pawła II- od nr nr 3 do 61, Zakład Opieki Zdrowotnej, DPS, Firma Proplast, Zakład Fryzjerski; ul. Mickiewicza o nr 1 do 15, nr 17, Apteka Pod Dębem, Sklep Mania Alkoholi; ul. Binduga nr 6A, nr 2 Sklep Arhelan; ul. Sienkiewicza nr 26, nr 28 Sklep Spożywczo-Przemysłowy, ST 03-X63 Brańsk WATS

03-X63, 03-1644

19.10.2021

9.00-15.00

 

 

       

Brańsk: ul. Jana Pawła II (nr parzyste od 24 do 60 oraz nr nieparzyste od 31 do 61), Binduga (nr parzyste od 2 do 46 oraz nr nieparzyste od 1 do 41, sklep Arhelan), Ogrodowa (nr parzyste od 6 do 20 oraz nr nieparzyste od 13 do 17)

03-1644

20.10.2021

9.00-17.00

 

 

       

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

   
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! i Komunikat Izby Kominiarzy

Zasady bezpieczeństwa podczas sezonu ogrzewczego 2021/2022

Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o zasadach bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzeń grzewczych oraz obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.” jest kontynuacją kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.                                                                                                          
Celem kampanii społecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez zagrożeń, jakie wynikają z zapominania, dlaczego przewody kominowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem powinny spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w przepisach techniczno-budowlanych przywołanych w każdej kolejnej Ustawie Prawo Budowlane oraz w przedmiotowych normach budowlanych dotyczących przewodów kominowych i wentylacji.

Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne w budynku, aby mogły być bezpieczne w użytkowaniu powinny się cechować spełnieniem nw. wymagań dotyczących:

 • ogniotrwałości, nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej biorąc pod uwagę także przewody kominowe wentylacyjne, które w przypadku pożaru w lokalu posłużą do ujścia toksycznych produktów spalania o wysokiej temperaturze,
 • drożności,
 • prawidłowości przebiegu,
 • wielkości przekroju przewodów kominowych względem ich przeznaczenia,
 • grubości przegród,
 • kształtu i wymiarów,
 • stanu powierzchni przewodów kominowych,
 • odporności na destrukcyjne oddziaływanie produktów spalania w przypadku przewodów dymowych i spalinowych,
 • szczelności przewodów kominowych pod kątem ich przeznaczenia,
 • wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych,
 • wlotów do przewodów kominowych i ich usytuowania w lokalach/domach,
 • wylotów przewodów kominowych ponad dachem łącznie z ich usytuowaniem względem ewentualnych nadbudówek i spadzistych połaci dachowych,  
 • efektywnej wysokości,
 • prawidłowości ciągu,
 • usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (przewody dymowe – co najmniej raz na 3 miesiące, przewody spalinowe – co najmniej raz na 6 miesięcy, przewody wentylacyjne – co najmniej raz w rok),
 • warunków eksploatacyjnych, w tym realizacji dopływu powietrza zewnętrznego do lokali/domów, w celu zapewnienia w nich wymaganej wymiany powietrza ze względów bytowych oraz w celu zachowania prawidłowego ciągu kominowego z otworów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej i ewentualnych palenisk urządzeń grzewczych pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia, jeżeli znajdują się w lokalu/domu.

Utrzymanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w należytym stanie technicznym, aby bezpiecznie i skutecznie spełniały swoją funkcje wymaga dużego zaangażowania i ścisłej współpracy między Właścicielami budynków a kominiarzami wykonującymi na rzecz Właścicieli budynków usługi kominiarskie.  Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, jeżeli zajdzie taka potrzeba służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, które zapewnią profesjonalną współpracę z Właścicielami budynków.

kominiarze akcja

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

 

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

 

ST 03-X48 Brańsk PZZ, ST 03-X49 Wald-Gold 1, ST 03-X50 Wald-Gold 2, ST 03-X51 Brańsk SKR (firma Kandel – ul. Bielska 114),
ST 03-X47 Kalnica Tartak, ST 03-X83 Brańsk WATS II,

Brańsk: ul. Armii Krajowej (posesje nr: 2 (INTERLIGHT), 2A, 2F, 2D, 2H, 7, 26, dz. 1597/1 510/7, 2300/2, 509/3, 508/5),  Bielska (posesje nr: 25, 27, 31, 4 (sklep Arhelan), 40, 42, 44, 48A, 66, 29, 42/2, 33, 34, 66, 47, 43, 37, 35/1, dz. 512/30, 512/31), Błonie (posesje nr 67, 73), w tym: Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia NMP, Rodzinny Ogród Działkowy; gospodarstwo rolne, stacja paliw, kolonia II - Gajówka; maszt GSM – P4, Kalnica (nr nieparzyste od 49 do 65, nr parzyste od 60 do 64, dz. 156), Kiersnówek (wieś i kol. Majerowizna)

03-X83, 03-X51, 03-X50, 03-X49, 03-X48, 03-X47, 03-971, 03-624, 03-46,
03-1795, 03-1762, 03-1667, 03-1297

17.09.2021

8.00-13.00

 

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

   

 

Kampania informacyjna nt. pracy sezonowej w UE
Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all
seasons / Prawa przez cały rok.
Szacuje się, że każdego roku nawet 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza
swoim krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do
uczciwych warunków pracy oraz takie same uprawnienia pracownicze i socjalne jak
pracownicy lokalni. Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że bardziej narażeni są na
niepewne warunki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia. Pandemia Covid-19 pogorszyła
warunki pracy pracowników sezonowych i naraziła ich na większe ryzyko choroby.
Kampania informacyjna ma na celu podniesienie świadomości mobilnych pracowników
sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług
doradczych.
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz powiatowe urzędy pracy z woj. podlaskiego
planują działania (np. spotkania, konsultacje, dyżury doradcze) promujące kampanię nt.
pracy sezonowej.

Większość materiałów i informacji dotyczących kampanii można znaleźć na stronie
Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) pod adresem:
https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons
na stronie EURES Polska
https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-
2021
oraz na naszym profilu Facebook
https://www.facebook.com/people/Centrum-Informacji-i-Planowania-Kariery-Zawodowej-
w-Bia%C5%82ymstoku/100068821675737/

Film promujący kampanię nt. pracy sezonowej w UE
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lg=PL