Dzielnicowy Posterunku Policji w Brańsku st. asp. Dariusz Kolęda w okresie od 01 grudnia 2020 do 31 maja 2021 roku w Brańsku na ulicach Piłsudskiego, Bielskiej, Konopnickiej i Boćkowskiej realizuje Plan Działania Priorytetowego dotyczący niezachowania zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt ( wybieganie psów z posesji na ulice pod nadjeżdżające samochody ). Informacje o wymienionym zagrożeniu pochodzą od mieszkańców i spostrzeżeń własnych. W związku z powyższym patrole Policji a w szczególności dzielnicowy będzie dokonywał kontroli wymienionych ulic w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Zadanie to ma na celu także poprawę świadomości prawnej społeczeństwa. Oddziaływanie prewencyjne na osoby nieprzestrzegające przepisów prawa ma dążyć do ukształtowania przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.

 

          W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19
Urząd Miasta Brańsk, zgodnie z aktualnymi zaleceniami rządowymi oraz decyzją Wojewody
Podlaskiego organizuje transport osób uprawnionych do punktów szczepień.

Co ważne Urząd Miasta Brańsk nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia, a organizuje
jedynie transport osobom do tego uprawnionym, które mają już wyznaczony termin
szczepienia.

Osoby uprawnione do transportu do punktów szczepień (według wytycznych wojewody
podlaskiego):

 •  posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R
  (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) albo odpowiednio I
  grupę z ww. schorzeniami i mają trudności w poruszaniu,
 •  mają powyżej 70 lat i mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym
  zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego ich miejsca zamieszkania
  punktu szczepień,
 • mają ustalony z punktem szczepień termin wykonania szczepienia,
 • są mieszkańcami Brańska.

Rejestracja na szczepienie odbywa się za pośrednictwem:  

 • dedykowanej infolinii, pod nr tel. 989,
 • Internetowego Konta Pacjenta,
 • wybranego punktu szczepień (lista punktów szczepień w Brańsku poniżej).

Aby skorzystać z pomocy Urzędu Miasta w sprawie transportu do punktów szczepień, należy zadzwonić pod numer telefonu 85 7375 005 w. 26 czynny w godzinach pracy Urzędu.
Koordynatorami w Urzędzie Miasta Brańsk ds. szczepień przeciwko COVID-19 są
Anna Kołoszko oraz Mariola Kadłubowska.

Osoba koordynująca przewóz przyjmie zgłoszenie i po sprawdzeniu dostępności dowozu
oddzwoni z informacją o szczegółach jego realizacji.

Lista Punktów Szczepień

Nazwa podmiotu (RPWDL)

Adres punktu szczepień    

Numer kontaktowy        

TOR-MED w Holonkach s.c. Danuta, Jacław i Stefan Torczyńscy

Brańsk, Jana Pawła II 19

85 7376 431

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM

Brańsk, Jana Pawła II 10

85 6550 522

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MidMed Dorota Rybińska

Brańsk, Kościelna 9

85 7375 367

MEDIRENA ZBIGNIEW MAREK MAŁYSKO, IRENA MAŁYSKO SPÓŁKA JAWNA

Brańsk, Jagiellońska 34

85 7375 318

W roku 2021 na targowiskach w Brańsku – podobnie jak w całym kraju – nie będzie
pobierana opłata targowa.

Burmistrz Miasta Brańsk informuje, iż w związku z treścią art. 1 pkt 38 ustawy
z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2020 r.
poz. 2255), od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku na terenie miasta Brańsk
nie będzie pobierana opłata targowa.

Burmistrz Miasta Brańsk

/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski

Burmistrz Miasta Brańsk działając na podstawie podaje do publicznej wiadomości informacjędotyczącą terminurozpoczęcia i zakończenia oraz miejscapolowania zbiorowego Koła Łowieckiego „ŻURAW” w Brańsku w roku gospodarczym 2020/2021.

 

Urząd Miasta Brańsk informuje, że w dniach 4 - 5 listopada 2020 r. w m. Brańsk będzie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. mebli, mebli ogrodowych, dywanów, wykładzin, zużytego sprzętu gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchenki, piecyki), sprzętu elektronicznego (telewizory, radia, komputery, odkurzacze). W przypadku domów jednorodzinnych odpady należy wystawić przed posesję a na terenie wspólnot mieszkaniowych i osiedla mieszkaniowego złożyć przy pojemnikach na odpady lub w miejscach wyznaczonych przez Zarządców nieruchomości.

Uprzejmie informujemy, ze względu na prowadzone prace techniczne przy sieci wodociągowej w Hydroforni Brańsk, mogą nastąpić chwilowe braki w dostępie wody bądź wystąpić niskie ciśnie.

Za wynikające udogodnienia. Przepraszamy.

Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 roku oraz 26 grudnia 2020 roku.