Miło Nam poinformować, że Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem trzeciej edycji Kampanii Społecznej “ Sadza płonie. Czad zabija. Żyj. ”, która w tym roku odbywa się pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego, TVP3 Kraków.Miło Nam poinformować, że Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem trzeciej edycji Kampanii Społecznej “ Sadza płonie. Czad zabija. Żyj. ”, która w tym roku odbywa się pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego, TVP3 Kraków.
Tegoroczna edycja organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi : Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.
Uruchomienie tej edycji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.
Cech współpracuje z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi
i społecznymi działającymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń i pożarów powstałych od urządzeń ogrzewczych i kominowych oraz wybuchów gazu.
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.
Podsumowanie tej edycji Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbędzie się w maju 2023 r. w Ryglicach na II Ogólnopolskim Kongresie Kominiarskim na który już dzisiaj serdecznie zapraszamy przedstawicieli Państwa Gminy.
Naszym przesłaniem na Kongresie będzie promocja wśród mieszkańców naszego kraju odnawialnych źródeł energii.
Prosimy o przekazanie informacji wszystkim sołtysom z terenu Państwa gminy i śledzenie na bieżąco informacji na stronie cechu.
Uprzejmie prosimy o umieszczenie załączonych komunikatów Prezesa MCK i Prezesa KIK na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu, oraz zapoznanie Rady z powyższym pismem. Pliki do powyższych materiałów znajdą Państwo na stronie internetowej Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy pod adresem: www.kominiarskicech.pl ( w zakładce Dokumenty—*do pobrania).
Równocześnie składamy Państwu życzenia Wielu sukcesów, odważnych marzeń , i mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju i pomyślności na cały nadchodzący 2023 rok.
kominiarze akcja

„Lekcja o Funduszach Europejskich” już od września w szkołach średnich w Polsce Wschodniej!

1 września startuje rekrutacja szkół ponadpodstawowych do akcji edukacyjnej „Lekcja
o Funduszach Europejskich”. To kolejna już edycja projektu, który cyklicznie od 2011 roku
organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym roku po raz pierwszy mogą wziąć
w niej udział również szkoły z województwa mazowieckiego.

- Tegoroczna edycja „Lekcji o Funduszach Europejskich” jest wyjątkowa. Po raz pierwszy wezmą w
niej udział również uczniowie z województwa mazowieckiego. To dlatego, że znaczna część Mazowsza
dołącza do programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Mamy nadzieję,
że Lekcja spodoba się uczniom w mazowieckim tak samo, jak dotychczas w innych regionach.
Wierzymy, że wiedza i umiejętności zebrane podczas zajęć pozwolą im jeszcze lepiej zrozumieć
nie tylko potrzeby ich miejscowości, ale przede wszystkim to, jak duży wpływ mają oni sami, jako
mieszkańcy, na zmiany w swoim otoczeniu – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz
stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest zagadnieniom rozwoju lokalnego. Uczniowie poprzez grę
i materiały edukacyjne zrozumieją czym jest zaangażowanie mieszkańców w rozwój miejscowości
i skąd brać środki na finansowanie pomysłów, które zmieniają lokalną przestrzeń. Zapoznają się
również z wieloma zagadnieniami dotyczącymi Funduszy Europejskich. Dowiedzą się także
o dedykowanym wsparciu, jakim zostanie objęty makroregion w latach 2021-2027, tj. o nowym
programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Idea akcji opiera się na szczegółowo zaprojektowanych scenariuszach zajęć i materiałach
dydaktycznych. Wszystkie zakwalifikowane do udziału placówki otrzymają pakiet materiałów
dydaktycznych: broszury, upominki dla uczniów, gry planszowe, a także konspekt lekcji, na podstawie
którego nauczyciele będą mogli poprowadzić ciekawe i niekonwencjonalne zajęcia. Udział w akcji jest
bezpłatny.

To nie wszystko! Po zrealizowanych lekcjach, nauczyciele wraz z uczniami będą mogli wziąć udział
w konkursie pn. „PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w lokalnej przestrzeni.
Dla autorów najciekawszych prac, organizatorzy przewidzieli wartościowe nagrody, które będą
wspierać edukację w szkołach.

Rekrutacja do projektu startuje 1 września 2022 roku. Aby zgłosić swój udział wystarczy wejść
na stronę: www.zgloszenielekcja.pl i zgodnie z instrukcją wypełnić formularz zgłoszeniowy online.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała kolejność
zgłoszeń.

Do projektu można zgłaszać szkoły wyłącznie z obszaru Polski Wschodniej, czyli województw:
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz

mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów), czyli regionu statystycznego
„mazowiecki regionalny”, tj. powiatów: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński,
makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski,
przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom , gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock,
garwoliński , łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski , m. Siedlce, grójecki, sochaczewski,
żyrardowski.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na:  www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja

Burmistrz Miasta Brańsk informuje iż obsługa wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku ul. Rynek 25/2 , tel. 85 6551007

loga projektowe

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: 02.10.2020 – 31.07.2023

Wartość Projektu: 14 287 293,12 PLN, EFRR: 12 144 198,96 PLN

Lider: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Partnerzy: Miasto Brańsk, Gmina Jasionówka, Gmina Augustów, Gmina Grajewo, Gmina Nowinka, Gmina Wyszki, Gmina Rutki, Gmina Bielsk Podlaski, Gmina Raczki, Gmina Klukowo, Gmina Mońki, Gmina Narewka, Gmina Szczuczyn, Gmina Szepietowo, Gmina Piątnica, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Wąsosz, Gmina Rudka, Gmina Suwałki, Gmina Przytuły, Gmina Gródek, Gmina Śniadowo, Gmina Zbójna, Gmina Szudziałowo, Gmina Michałowo, Gmina Wysokie Mazowieckie, Gmina Orla, Gmina Brańsk, Gmina Mały Płock, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Stawiski, Gmina Tykocin, Gmina Zabłudów, Gmina Czyżew, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Zambrów

Projekt realizowany jest przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Głównym celem Projektu jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców z Gmin – Partnerów oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wdrożenie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną o stopniu dojrzałości cyfrowej na poziomie 5 i 4, a także podniesienie ich bezpieczeństwa. 

Rozwój usług elektronicznych w administracji publicznej na terenie województwa podlaskiego w 36 gminach wchodzących w skład Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jest możliwy poprzez cele szczegółowe Projektu, w tym:

1. Wdrożenie 20 e-usług, w tym 13 usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 7 usług na 4 poziomie dojrzałości na poziomie Projektu (łącznie 582 e-usług, w tym 447 e-usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 135 e-usług na 4 poziomie dojrzałości na poziomie Partnerów),

2. Wdrożenie 14 nowych e-usług, w tym 6 nowych e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej wraz z budową systemu udostępniania informacji i baz danych przestrzennych, a także 5 nowych e-usług związanych z portalem mieszkańca, 

3. Podniesienie dojrzałości cyfrowej 7 istniejących e-usług,

4. Integracja e-usług z platformą e-puap i Węzłem Krajowym,

5. Dostawa i uruchomienie platformy informatycznej gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczenia danych niezbędnych do realizacji e-usług,

6. Utworzenie Centrum Kompetencyjnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

7. Zaplanowano szeroką kampanię reklamową promocyjną e-usług obejmującą popularyzację e-usług wśród mieszkańców gmin partnerskich. Przeszkolonych zostanie 478 pracowników jednostek samorządów terytorialnych. 

Długoterminowymi korzyściami wynikającymi z realizacji Projektu będą m.in.:

–  Łatwiejszy dostęp do usług publicznych, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną (dostęp 24/h),

–  Zniesienie geograficznych i infrastrukturalnych barier w dotarciu do świadczonych usług przez 36 urzędów,

–  Zmniejszenie o 50% ilości wizyt klientów w urzędach wynikających z błędów systemu lub pomyłek,

–  Obniżenie kosztów administracji poprzez wprowadzenie elektronicznych usług na poziomie 5 i 4,

–  Zwiększenie efektywności działania urzędów o 23%,

–  Podniesienie jakości usług świadczonych przez administrację samorządową,

–  Podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych w szczególności terenów gmin wiejskich,

–  Poprawa zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Polski w sytuacji pandemii typu COVID-19,

–  Pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia papieru oraz zmniejszenie zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Z efektów realizacji Projektu skorzystają mieszkańcy Gmin, przedsiębiorcy i pracownicy urzędów. 36 urzędów uzyska awans cyfrowy. W rezultacie Projektu osiągnięta zostanie wartość 114 750 pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego w 2024 r.

Gmina Miasto Brańsk realizuje Projekt w zakresie następujących zadań:

  • Wdrożenie nowych oraz modernizacja istniejących e-usług (podatki i opłaty lokalne) w Gminie Miasto Brańsk,
  • Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępniania w Gminie Miasto Brańsk,
  • Dostawa i uruchomienie platform informatycznych niezbędnych dla realizacji e-usług w Gminie Miasto Brańsk,
  • Szkolenia w Gminie Miasto Brańsk.

Wartość Projektu: 359 303,84 PLN

EFRR: 305 408,26 PLN

Informacja o zawieszeniu wykonywania linii komunikacyjnej nr 24 Bielsk Podlaski Brańsk Rudka page 001

img20220622 08493179 page 002

W dniu 09.06.2022 nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 10.00-14.00 na terenie całego miasta.

Plakat DEBATY

Dofinansowania zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt
domowych (psów i kotów) w ramach Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk

Burmistrz Miasta Brańsk informuje mieszkańców, że zgodnie z § 15 Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Brańsk w roku 2022 przyjętego Uchwałą Nr XXIII/159/2022 Rady Miasta Brańsk
z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk w roku 2022” mogą
otrzymać dofinansowanie do zabiegu w wysokości 100% kosztów sterylizacji lub kastracji
zwierząt.

Aby skorzystać z powyższego dofinansowania wystarczy być mieszkańcem naszego
miasta, zgłosić się do Referatu Budownictwa, Mienia Komunalnego Planowania
Przestrzennego Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój nr 13), wypełnić stosowny wniosek,
który dostępny jest również pod informacją i odebrać zlecenie na wnioskowany zabieg
weterynaryjny.

W ramach programu właściciel lub opiekun kilku zwierząt może w roku
kalendarzowym ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zabiegu kastracji lub sterylizacji
maksymalnie dwóch zwierząt (dla każdego zwierzęcia należy złożyć odrębny wniosek).
Po potwierdzeniu uzyskania dofinansowania właściciel zwierzęcia powinien zgłosić się
do lekarza weterynarii, z który gmina ma podpisaną stosowną umowę i umówić się
na przeprowadzenie zabiegu, w terminie 1 miesiąca od dnia wystawienia skierowania.

Zabiegi sterylizacji/kastracji przeprowadzał będzie lekarz weterynarii
Adam Romańczuk, prowadzący lecznicę weterynaryjną ADIL-WET Adam Romańczuk,
ul. Kościuszki 4, 17 – 120 Brańsk.

Właściciel zwierzęcia w całości pokrywa koszt zakupu ubranka pooperacyjnego.

Uwaga:
Miasto Brańsk będzie ponosić wyłącznie koszty sterylizacji/kastracji psa lub kota.
W przypadku wystąpienia podczas zabiegu lub bezpośrednio po nim konieczności
przeprowadzenia innych zabiegów leczniczych lub podania leków, ich koszty ponosił
będzie właściciel zwierzęcia.
Dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę
posiadanych środków finansowych.

Burmistrz Miasta Brańsk
/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski