Burmistrz Miasta

Eugeniusz Tomasz Koczewski | 85 7375362, 85 7375005 w. 23

Sekretarz Miasta

Joanna Witkowska | 85 7375005 w. 24

Skarbnik Miasta

Joanna Sopek | 85 7375087, 85 7375005 w. 29

Referat Finansowo-Budżetowy

główny księgowy | 85 7375087, 85 7375005 w. 29;
księgowość | 85 7375005 w. 28;
kasa i podatki | 85 7375005 w. 32

Referat Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

kierownik | 85 7375005 w. 30

Referat Wodociągów i Kanalizacji

kierownik | 85 7302846;
oczyszczalnia ścieków | 85 7375118
hydrofornia | 85 7302846

Urząd Stanu Cywilnego

kierownik | 85 7375005 w. 27

Stanowisko ds. oświaty, obsługi Rady Miasta i jej organów

85 7375005 w. 26

Stanowisko ds. ewidencji ludności i kadr

85 7375005 w. 26

Stanowisko ds. obronnych i obywatelskich

85 7375005 w. 26

Stanowisko ds. sekretariatu i spraw socjalnych

85 7375005