Urząd Miasta Brańsk przypomina, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie Miasta Brańsk (dotyczy to również osób niezameldowanych, a także obcokrajowców mieszkających na terenie Miasta Brańsk). Opłatę za odpady komunalne uiszcza się w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji (tj. liczba osób zamieszkujących x stawka).