Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

na terenie Miasta Brańsk

           Od 1 stycznia 2019 r. na terenie Miasta Brańsk obowiązują nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, (Dz. U. z 2017 r., poz. 19)). Systemem objęte są nieruchomości zamieszkałe.

Odpady należy segregować według następujących zasad:

Link do pełnego artykułu:

https://drive.google.com/file/d/1EOBjtEUZ4UdpfNq2sOGqLfHq5KWv5cbY/view?usp=sharing