Wydarzenia

366526359 801796628402733 4274691188729889951 n

363385140 800182735230789 1971120749449870727 n

TRZYDNIOWE ŚWIĘTO MIASTA BRAŃSK

W piątek 16 czerwca zaczęły się obchody Jubileuszu 530-stu lat nadania praw miejskich naszemu miastu połączone z 42 Brańskimi Dniami Kultury. Na rozpoczęcie jubileuszu uroczystą mszę świętą w miejscowym kościele celebrował ksiądz biskup drohiczyński dr Piotr Sawczuk. Dalsza część uroczystości odbyła się przy pomniku 500-lecia Miasta Brańsk przy rondzie Niepodległości na ulicy Sienkiewicza. Burmistrz Miasta Brańsk Eugeniusz Tomasz Koczewski powitał przybyłych gości. Wśród przybyłych znalazły się takie osobistości jak: Senator Rzeczpospolitej Polskiej pan Jacek Bogucki. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego reprezentował pan Marek Malinowski członek zarządu województwa oraz pani Agata Puchalska Dyrektor departamentu Kultury i dziedzictwa Narodowego Województwa Podlaskiego. Przybył również Radny Województwa Podlaskiego pan Jerzy Leszczyński. Powiat w zastępstwie pana starosty reprezentował pan sekretarz Marek Martyniuk. Na obchody przybyli wójtowie ościennych gmin: pan Marcin Gawrysiak, pan Mariusz Korzeniewski, pan Andrzej Jankowski wraz z dyrektorem ośrodka kultury z gminy wiejskiej Brańsk Maciejem Boblem oraz zastępca wójta Nowe Piekuty pani Ewa Prószyńska. Nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych.  Wojskowe Centrum Rekrutacji reprezentował  kapitan Wiktor Tkaczuk. Z Nadleśnictwa Rudka przybył zastępca  Nadleśniczego pan Sylwester Kowalczuk. Wśród gości przybyli także Radni Miasta Brańsk, Dyrektorzy i kierownicy jednostek, przedstawiciele zakładów pracy, stowarzyszeń, nauczyciele i młodzież szkolna oraz mieszkańcy Brańska, którzy mieli ochotę zaszczycić swoją obecnością. Po oficjalnych powitaniach gości burmistrz wygłosił przemówienie.  

"Witam wszystkich Państwa w Brańsku, na obchodach 530 rocznicy nadania praw miejskich, które miało miejsce 18 stycznia 1493 roku w Wilnie. W tym dniu z rąk wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka, Brańsk otrzymał jako pierwsze miasto na Podlasiu pełne miejskie prawo magdeburskie. Od tego momentu herbem Brańska stała się ,,Pogoń” czyli rycerz w czerwonym polu na wspiętym koniu z mieczem w prawej ręce i tarczą z krzyżem litewskim w lewej. W swych długich dziejach miasto miewało lata rozwoju i lata stagnacji. Największy rozkwit miasta to wiek XVI i okres panowania Zygmunta I i Królowej Bony. To za ich panowania Brańsk stał się ważnym ośrodkiem administracyjnym, w którym przez ponad dwa wieki odbywały się sejmiki szlacheckie. Niestety lata wojen w II poł. XVII i w początkach XVIII w. spowodowały, że Miasto zostało w znacznym stopniu zniszczone. Mimo to Brańsk utrzymał rangę administracyjnego centrum ziemi bielskiej, największej z trzech ziem województwa podlaskiego. Po trzecim rozbiorze Brańsk znalazł się pod zaborem pruskim, a po traktacie w Tylży w 1807 r. Brańsk wszedł w skład zaboru rosyjskiego. Polityka zaborcy rosyjskiego spowodowała pozbawienie staropolskiego ośrodka administracyjnego wszelkich urzędów nadających mu rangę ponadlokalną. Brańsk zdegradowano do roli miasta nadetatowego. Brańszczanie aktywnie uczestniczyli w zrywach narodowych Powstania Listopadowego i Styczniowego.
Druga połowa XIX w. to czas intensywnego rozwoju demograficznego miasta, głównie za sprawą coraz liczniej osiedlających się w Brańsku Żydów, którzy pod koniec wieku stanowili 58% wszystkich mieszkańców. Niestety ponownie najpierw I a następnie II wojna światowa dokonały wielu nieodwracalnych zniszczeń i zahamowały rozwój miasta. W czerwcu 1941 r. Brańsk zajęli Niemcy, którzy w listopadzie następnego roku ok. 2000 Żydów stłoczonych w getcie deportowali do Treblinki i tam zgładzili. W trakcie II wojny światowej miasto uległo zniszczeniu w 35 procentach. W 1946 r. Brańsk liczył tylko 2542 mieszkańców. Dopiero lata 70 XX wieku przyniosły powolny rozwój miasta. W 1977 r. miasto zdobyło główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Gospodarności”. Jednak dopiero upadek komunizmu, decentralizacja władzy, reforma samorządów i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwiły stały i systematyczny progres.
Ostatnie trzydzieści lat to czas odrabiania zaległości: utworzono liceum ogólnokształcące, wybudowano oczyszczalnię ścieków, stadion miejski, halę sportową, rozbudowano sieć wodociągową, sukcesywnie przebudowywane są drogi i ulice. W 2020 roku została zakończona najbardziej wyczekiwana inwestycja jaką było wybudowanie zbiornika retencyjnego.
Od 2021 roku policjanci z posterunku w Brańsku pełnią swoje obowiązki w nowej siedzibie. Nowoczesny budynek wybudowany został od podstaw ze środków pochodzących z Programu Modernizacji Policji. Budowa była odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i samych funkcjonariuszy. Inwestujemy również w nasze środowisko, w hydroforni, oczyszczalni ścieków i Zespole Szkół zostały zamontowane panele fotowoltaiczne. Ta inwestycja ma nie tylko aspekt ekologiczny, ale również ekonomiczny.
Współpracując z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, pracownicy Urzędu Miasta pomagają naszym mieszkańcom w aplikowaniu o środki na termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła w ramach programu ,,Czyste Powietrze”, a w ramach projektu „Mikroinstalacje OZE na terenie Miasta Brańsk” mieszkańcy Brańska mogą składać wnioski na sfinansowanie inwestycji z zakresu fotowoltaiki lub kolektorów słonecznych.
Obecnie jesteśmy w trakcie generalnego remontu i termomodernizacji Zespołu Szkół, przebudowy pięciu ulic oraz modernizacji punku selektywnej zbiorki odpadów. Wszystko to dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Fundusz Inwestycji Strategicznych. Wkrótce podpiszę umowę na dofinansowanie utworzenia w Brańsku Klubu Malucha dla piętnaściorga dzieci. Wiosną zakończyliśmy termomodernizację przedszkola, a od września w zespole szkół utworzymy grupę pięciolatków, po to by przyjąć do przedszkola wszystkie dzieci. Wsłuchujemy się w głosy mieszkańców i staramy się stworzyć im jak najlepsze warunki. Szczególnie musimy dbać o młodych rodziców, którzy chcą pracować i mieszkać w Brańsku. To od nich zależy w dużej mierze przyszłość naszego Miasta. Dlatego przystąpiliśmy do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej i w najbliższych latach w Brańsku powstaną nowe, mieszkania czynszowe. Dbamy również o starsze pokolenie, w styczniu 2021 roku został otwarty Brański Klub Seniora, w którym osoby starsze mogą się spotkać i miło spędzić czas.
Bez przerwy pracujemy na poprawę wizerunku Naszego Miasta. Dbamy by żyło się tu wygodnie i bezpiecznie. Wszystkie nasze starania w infrastrukturę, środowisko, komunikację, otoczenie, szkolnictwo zostały dostrzeżone i Miasto Brańsk zostało wyróżnione w Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego. Zajęliśmy I miejsce oraz tytuł lidera województwa podlaskiego w kategorii gmin od 3000 do 4500 mieszkańców, oraz III miejsce w kategorii gminy miejskie w skali całego województwa.
Oczywiście jak wszystkie małe miasteczka borykamy się z problemem depopulacji, ale wierzę w przyszłość naszego miasta. Tworzymy więc miasto lokalne. Zielone i kompaktowe, z dobrą oświatą i miejscami rekreacji, bezpieczne i przyjazne. Tworzymy przestrzeń do spełniania ambicji rodzinnych i osobistych, ale też zawodowych, które dzięki infrastrukturze teleinformatycznej i kompetencjom cyfrowym mogą być realizowane bez ograniczeń, w skali globalnej. Wprowadzenie podczaspandemii pracy zdalnej uświadomiło nam, że aby pracować w międzynarodowej korporacji nie musimy mieszkać w dużym mieście. Dlatego hasło: żyj lokalnie – pracuj globalnie to szansa dla Naszego Miasta na dalszy rozwój.
Z okazji jubileuszu wszystkim mieszkańcom chciałbym życzyć wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i dalszego rozkwitu Naszego Grodu."

Ważnym punktem programu było zasadzenie Dębu Pamięci przy pomniku 500-lecia Miasta Brańsk. Uroczystość uświetniła młodzież brańska kilkoma utworami muzycznymi.

W sobotę i w niedzielę na placu miejskim w Brańsku odbyły się Brańskie Dni Kultury, na które przybyli Sekretarz Stanu pan Dariusz Piontkowski oraz Poseł na Sejm RP pan Stefan Krajewski.

347238238 771844004731329 5782732368267749526 n347404384 771844434731286 4814148644582845639 n347263153 771844368064626 2725565118041443544 n347439450 771844594731270 4279161302845232291 n347390233 771843664731363 3545394441321496056 n347265653 771844141397982 5298847134143081153 n347396554 771844634731266 367670891936850851 n347411117 771844838064579 4309388340146468424 n347423216 771845424731187 6307134879091665525 n347424355 771845434731186 8954066194150834881 n347405234 771845321397864 8696016627131337063 n347392029 771845961397800 6197947038149199988 n347249099 771846208064442 922715617917569144 n347239295 771846534731076 2739199625173757333 n347427161 771847171397679 4974727959169342092 n349175393 771848618064201 8092387533255982078 n

 Zdjęcia z relacji dostępne po naciśnięciu loga facebooka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348376300 620320233398528 2782021209059604553 n

348360530 155307544072829 7659885735077681355 n

348361365 787223649702208 5354666805137687148 n

 

09 CZERWCA 2023 PIĄTEK:
Godziny wczesnopopołudniowe (ok.14.00) – ocena statyczna i konkurs modeli makiet
I,II i III kolejka uzależnione od warunków pogodowych
17.00 – 20.00 – Piknik Naukowy Politechniki Białostockiej, panel dyskusyjny: temat przewodni – Prawo Lotnicze a BSP – modele latające
– treningi
10 CZERWCA 2023 SOBOTA:
8.00 – 9.00 – rejestracja uczestników
9.30 – 9.50 – odprawa sędziów konkursów wyścigów A i B i „Mistrzowie Mokrego Pilotażu”
10.00 – 11.00 – I kolejka Wyścigu kat B
ok.11.00 – OFICJALNE OTWARCIE ZAWODÓW
po ZAKOŃCZENIU OFICJALNEGO OTWARCIA ZAWODÓW odbywać się będą naprzemiennie:
– start I kolejki wyścigu Kat. A
– I kolejka „”Mistrzowie Mokrego Pilotażu”
– II kolejka wyścigu Kat. B i A
– loty konkursowe do zachodu słońca ( w zależności od warunków atmosferycznych)
– po zachodzie słońca – spotkanie integracyjne przy ognisku
11 CZERWCA 2023 NIEDZIELA:
ok 9.00 – biegi konkursowe c.d.
– III kolejka Kat A
– III kolejka Kat B
– III kolejka „Mistrzowie Mokrego Pilotażu”
godzin południowych wielki finał Wyścigu Wschodniej Polski kat A i B
15.00 -przewidywany czas zakończenia pierwszego zestawu konkursów Brańsk 2023:
ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów, pucharów i upominków
Pucharu Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów
W zależności od warunków atmosferycznych i technicznych, planowane godziny zawodów mogą ulec zmianie.
Przez okres zawodów właściciele Podlaskiego Centrum Modelarskiego w każdym dostępnym czasie będą urozmaicali czas widzom:
Pokazami akrobacji samochodów rc.
Skokami w dal samochodami rc
Skokami przez rzekę samochodem rc.
Rekord Polski w jeździe samochodami rc.
Pokazy niesamowitych wydr wodnych

232 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA W BRAŃSKU.
Mszę świętą w intencji Ojczyzny celebrował Proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Brańsku dr Andrzej Ulaczyk. Po uroczystej Mszy Poczty Sztandarowe, władze miasta, przedstawiciele zakładów pracy, jednostek organizacyjnych, partii i stowarzyszeń przeszli w pochodzie na plac miejski, gdzie odbyła się dalsza część Majowego Święta Konstytucji.
Kwiaty przed pomnikiem konstytucji 3 Maja złożyli:
• Burmistrz Miasta Brańsk Eugeniusz Koczewski,
Przewodniczący Rady Miasta Brańsk Heronim Edward Bolesta,
Wiceburmistrz Miasta Brańsk Joanna Witkowska.
• Następna wiązanka była od PIS-u koła w Brańsku, którą złożyli Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego pani Agata Puchalska oraz Radny Miasta Brańsk pan Krzysztof Prześniak.
• Kwiaty złożyła pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brańsku Bogumiła Małgorzata Kujawska.
• W imieniu dzieci, nauczycieli, pracowników i rodziców Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku wiązanką złożyła delegacja przedszkola na czele z panią dyrektor pani Małgorzatą Sycewicz.
• Kolejną delegacją z kwiatami były panie z KGW „Bona” pani Sylwia Krasucka, pani Wioleta Włostowska i pani Dorota Wróblewska.
• Wiązankę od Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku składała dyrekcja szkoły pan dyrektor pan Marek Michałowski i wicedyrektor pani Anna Skowrońska wraz z młodzieżą z LZPiT Skowronki.
• Wiązankę z Posterunku Policji w Brańsku złożyli pani kierownik aspirant sztabowy pani Katarzyna Iwaniuk i sierżant sztabowy pan Grzegorz Kondrat.
• W imieniu mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Brańsku kwiaty złożyła delegacja na czele z panią dyrektor DPS panią Anną Klinicką
• Również strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku panowie Sławomir Kujawski i Jarosław Mortel złożyli kwiaty przed pomnikiem.
• Wiązankę złożyła 15 Harcerska Drużyna Inki z drużynową instruktorem przewodnikiem druhną Lucyną Oleksiewicz
• W imieniu mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej wiązankę składał prezes spółdzielni pan Andrzej Krzemień wraz z panem Wojciechem Czapskim
• Wiązankę od Zrzeszenia Przedsiębiorców Ziemi Brańskiej złożyła delegacja na czele z panią prezes Katarzyną Syczewską - Woroncow
• Kwiaty z Banku Spółdzielczego w Brańsku złożył Wiceprezes Andrzej Porzeziński
• Ostatnia wiązanka kwiatów została złożona przez Radnych Miasta Brańsk panów Wojciecha Wasilewskiego, Walentego Kołoszko i Edwarda Dąbrowskiego
Po złożeniu kwiatów przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Brańsk Eugeniusz Tomasz Koczewski. Mówił że: „Konstytucja była przełomowa z wielu punktów widzenia. Umożliwiała sprawne działanie sejmu, z którego wyrugowano liberum veto", wprowadzono głosowanie większością, a decyzje sejmu nie mogły być kwestionowane przez sejmiki. Stworzyła władzę wykonawczą z rządem zwanym Strażą Praw i niemalowanym", a realnie działającym królem na czele, przyjmując monteskiuszowski trójpodział władzy. Trójpodział władzy Monteskiusza polegał na wyodrębnieniu władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Rządzący na mocy pierwszej z nich stanowią prawa, druga pozwala na podejmowanie ważnych dla państwa decyzji, a trzecia na karaniu zbrodni lub rozsądzaniu sporów. Twórca takiego podziału władzy przekonywał, ze ich łączenie przez jedną osobę lub urząd oznacza brak wolności i prowadzi do tyrani.
Uchwalenie Konstytucji 3 maja miało być impulsem do odnowy Rzeczpospolitej i uniezależnienia jej od Rosji. Na to nie godziła się Katarzyna Wielka, która pod pretekstem obrony wolności, wysłała do Polski rosyjską armię. W efekcie Polska przegrała wojnę, której konsekwencją był II rozbiór Polski. Mimo upływu wieków nadal największym zagrożeniem dla Polski i Europy są imperialne zakusy Rosji.
Konstytucja obowiązywała krótko, ale była bardzo ważna. Po pierwsze obca przemoc, choć na chwilę ustała, a po drugie pokazała, że mamy elity, które wiedzą jak Polskę naprawić i jak umiejętnie to przeprowadzić. Przywracała szacunek dla państwa i siebie samego Konstytucja 3 maja stała się ogromnie ważną spuścizną na długie lata niewoli.
Można śmiało powiedzieć, ze dzięki pamięci o Konstytucji 3 Maja w trudnych momentach
dziejowych, podczas zaborów, okupacji niemieckiej i w czasie PRL, przetrwał w nas duch
patriotyzmu. Okazała się również dowodem na przynależność Polski, pod względem
kulturowym i politycznym, do krajów Europy Zachodniej.
Przesłanie Konstytucji 3 Maja zawiera obok dumy i wdzięczności twardy obowiązek pilnowania wolności. Musimy się o nią troszczyć, gdyz blisko i daleko - nie brakuje potężnych i podstępnych przeciwników wolności, którzy chcieliby oderwać nas od Europy i wyekspediować na Wschód
Dzisiaj naszym zadaniem jest stać na straży niepodległości, praworządności i wolności naszej Ojczyzny. Tradycji i wartości cywilizacji europejskiej, budowanej przez stulecia. Mądre korzystanie z doświadczenia i dorobku naszych przodków jest gwarancją dobrej przyszłości Polski. Ustawa zasadnicza ustanawia i określa lad i porządek w państwie. Jej przepisy są powszechnie obowiązujące i muszą być przestrzegane niezależnie od warunków i okoliczności. Stanowi to podstawę stabilności ustrojowej i społecznej państwa.
Niech wartości towarzyszące twórcom Konstytucji 3 maja będą obecne w sercach każdego z nas Brońmy je i starannie pielęgnujmy. Wznieśmy się ponad podziały i własne interesy i solidarnie jako Polacy i Europejczycy deklarujmy: "Wiwat Polska, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!
Część artystyczną przygotowały dzieci i młodzież z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku pod kierownictwem pani Doroty Krystosiak i pani Elżbiety Malinowskiej
oraz Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Skowronki” pod kierownictwem pana Mirosława Szymańskiego.
W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe
o Banku Spółdzielczego w Brańsku
o Zespołu Szkół im. AK w Brańsku
o Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku
o Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych ”Solidarność”
Serdecznie DZIĘKUJMY wszystkim przybyłym za udział w uroczystości.
 

1 maja 2023 roku  na terenie placu miejskiego i ulic przyległych odbyła się cykliczna impreza plenerowa„2 ZLOT POJAZDÓW RETRO”. Uroczystego otwarcia zlotu dokonali Burmistrz Miasta Brańsk Eugeniusz Tomasz Koczewski oraz Poseł RP Stefan Krajewski. Na zlot przybyło ponad 50 zabytkowych pojazdów. Piękna majowa pogoda sprzyjała spacerom i oglądaniu wspaniale utrzymanych pojazdów, jak też wspólnemu biesiadowaniu. Na zlocie w tym roku po raz pierwszy gościliśmy dwa ciągniki i nietypowy pojazd – drewniany wózek dziecięcy. Wszystkim właścicielom aut bardzo smakował bigos pani Ewy oraz grillowane przez pomysłodawcę zlotu pana Krzysztofa Kuczabę jagnię. Zwycięzcami nagrody publiczności w kategorii ciągnik zostali Ignacy i Romuald Kołoszko. Za najładniejszy motocykl publiczność uznała motorower Kunickiego Alana. Pierwsze miejsce w konkursie na samochód publiczności zajął Krzysztof Zawada, drugie – Dawid Kuczaba, a trzecie Artur Markowski.

 

Miejski Ośrodek Kultury wziął udział w uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Podczas uroczystości zostały złożone kwiaty przy pamiątkowej tablicy rodzin ratujących Żydów w mieście Brańsk.

 

Po złożeniu kwiatów uczestnicy wysłuchali bardzo ciekawego - prawie dwugodzinnego - wykładu pana Zbigniewa Romaniuka na temat historii Żydów w mieście Brańsk oraz wszystkich rodzin z Brańska które ratowały będące w potrzebie podczas okupacji niemieckiej rodziny żydowskie. 

Link do galerii

337304077 777949473895703 1156424458060985163 n