Deklaracja dostępności bransk.um.gov.pl

Urząd Miasta w Brańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miasta Brańsk.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy i transmisje live nie posiadają audiodeskrypcji.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików (Pliki PDF, DOC) i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariola Kadłubowska..
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 8573775005

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta w Brańsku
 • Adres: ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 857375005

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Niniejsza deklaracja dostępności ma na celu informowanie o poziomie dostępności budynku Urzędu Miasta przy ulicy Rynek pod kątem potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób niewidomych i niedowidzących.

 1. Dostęp do budynku: Wejście główne do Urzędu Miasta znajduje się przy ulicy Rynek. Dostęp do wejścia umożliwiają ośmiostopniowe schody. Schody od strony południowej wyposażone są w wygodne i stabilne poręcze po obu stronach. Schody od strony zachodniej również posiadają poręcz, jednak na przedostatnim stopniu znajduje się filar, który utrudnia korzystanie z poręczy. Dodatkowo, dla osób niepełnosprawnych przewidziano podjazd.

 2. Dostosowanie budynku: Należy zaznaczyć, że budynek Urzędu nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak jest odpowiednich urządzeń, takich jak windy, które umożliwiałyby swobodne przemieszczanie się między piętrami. Ponadto, budynek nie dysponuje sanitariatami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 3. Dostępność dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną: Urząd Miasta jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Osoby niewidome i niedowidzące mogą wejść do budynku oraz korzystać z jego wszystkich pomieszczeń wraz z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 4. Komunikacja i wsparcie: Osoby odwiedzające, które mogą potrzebować dodatkowego wsparcia lub mają specyficzne pytania dotyczące dostępności, zachęcamy do kontaktu przed wizytą w Urzędzie w celu umożliwienia nam lepszego przygotowania się do ich obsługi.

Niniejsza deklaracja dostępności podlega ciągłej ocenie i aktualizacji w miarę wprowadzania zmian mających na celu poprawę dostępności Urzędu Miasta dla wszystkich obywateli.