Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się już 1 kwietnia br. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze. To niezwykle ważne badanie statystyczne obejmujące całą populację mieszkańców Polski. Jest ono realizowane raz na 10 lat.

 

MSZĘ ŚWIĘTĄ PAMIĘCI

POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

ODPRAWIŁ KS. ROBERT FIGURA.

WIEŃCE PRZED POMNIKIEM ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH złożyli:

BURMISTRZ MIASTA BRAŃSK

Eugeniusz Tomasz Koczewski

WICEBURMISTRZ MIASTA BRAŃSK

Joanna Witkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA BRAŃSK

Heronim Edward Bolesta

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W BRAŃSKU Marzanna Chwaszczewska

Grzegorz Klinicki

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ IM. AK W BRAŃSKU

Jarosław Jakimiuk

WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ IM. AK W BRAŃSKU

Anna Skowrońska

Ks. Robert Figura

znicze przy pomniku zapalili:

KRZYSZTOF PRZEŚNIAK - PIS W BRAŃSKU

DZIECI I MŁODZIEŻ SZKOLNA - HARCERZE POD OPIEKĄ Ks. Roberta Figury

ORAZ

MIESZKAŃCY BRAŃSKA

ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM POLEGŁYM ZA POLSKĘ CZEŚĆ I CHWAŁA

Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US
15 lutego br. rozpoczłą się okres rozliczeń PIT za rok 2020.
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne
w usłudze Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.
Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem, jest czas do 30 kwietnia 2021r.

Pełna informacja w załączniku.

 

Wyniki i ustalenia w załącznikach.

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos

W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku ogłasza nabór na Kierownika Brańskiego Klubu Seniora.

Więcej informazji w załączniku.

Burmistrz Miasta Brańsk - Gminny Komisarz Spisowy w Mieście Brańsk ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Miasta Brańsk - Gminny Komisarz Spisowy w Mieście Brańsk ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Linki do artykułu i wniosku poniżej.

Plakat nabór rachmistrzów page 001

Na podstawie Uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych
tych organizacji, Burmistrz Miasta Brańsk, ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały
Rady Miasta Brańsk w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk
w roku 2021”.

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Brańsk w roku 2021”.

II. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu
Miasta Brańsk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

III. FORMA KONSULTACJI

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały
i formularza zgłaszania opinii na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk
https://bransk.um.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl.
Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna będzie
w Referacie Budownictwa Mienia Komunalnego Planowania Przestrzennego Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Brańsk, przy ul. Rynek 8 pok. Nr 13.

IV. MIEJSCE KONSULTACJI

Wypełnione formularze zgłaszania opinii można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście
do siedziby Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17 – 120 Brańsk, Sekretariat (pok. Nr 10),
w godz. poniedziałek 7.30-17.00
              wtorek - czwartek 7.30 -15.30
              piątek 7.30 -14.00

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

V. STANOWISKO MERYTORYCZNE

Wyjaśnień w sprawie projektu programu i konsultacji udziela Pani Magdalena Sycewicz,
pok. 13, tel. 85 7375005 w. 25.

Burmistrz Miasta Brańsk

/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski

BIULETYN 10 STRON page 001