W związku z decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, Burmistrz Miasta Brańsk informuje, że został przedłużony termin konkursu promujący szczepienia przeciw COVID-19 pod hasłem „STOP COVID-19 – Zaszczep Się!” do dnia 30 listopada 2021 roku.

Losowanie nagród odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brańsk dnia 6 grudnia (poniedziałek) 2021 roku o gidz. 13.00.

Burmistrz Miasta Brańsk

Eugeniusz Tomasz Koczewski

W załączeniu regulamin loterii promocyjnej

Miasto Brańsk informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Brańsk” jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

logo wfosigw                                                                                       logotyp 01nfgos

 

Link do galerii z wydarzenia

plakat pokaz wojska1

Ogłoszenie na stanowisko konserwatora page 001

Ulotka UM Brańsk

Pismo urzedy gmin page 001

plakat 2021 page 001 1

AF1QipOh0w2VVwgpfLobSqXbodEeLDOkHQihovZyMu41w3014 h754

Mieszkańcy i ich wizja, potrzeby i oczekiwania
– zapraszamy do udziału w badaniu dot. silnych stron i wyzwań
naszego Miasta !

Trwają prace nad pierwszą wspólną Strategią Terytorialną dla 28 gmin i 3 powiatów Partnerstwa
Południowo-Wschodniego Podlasia, którego miasto Brańsk jest członkiem.

Zwracamy się do Państwa – mieszkańców – z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Pytamy w niej
o Państwa opinie na temat silnych stron naszego Miasta, głównych wyzwań, które przed nami stoją,
a także o Państwa pomysły na to, jak możemy to wszystko przekuć w konkretne działania.

Ankieta jest anonimowa i składa się z pięciu pytań, będzie dostępna do 31 października 2021 r.

LINK do ANKIETY: https://forms.gle/FNNZE7TdwfRL5gBj8

Druki w wersji papierowej są dostępne w Urzędzie Miasta Brańsk.

Dziękujemy za Państwa aktywność. Ważny jest każdy głos
– dzięki temu możemy wspólnie kształtować przyszłość naszego miasta.

Burmistrz               

Eugeniusz Tomasz Koczewski

Budżet Obywatelski 2022: Mieszkańcy wybrali projekty do realizacji

146 osób oddało swoje głosy na projekty Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Łącznie oddano 174 głosy, z czego na zadania o charakterze majątkowym oddano 146 głosy, a na zadania o charakterze społeczno-kulturalnym oddano 28 głosów.

Szanowni Mieszkańcy,

Burmistrz Miasta Brańsk informuje, że na terenie Miasta Brańsk jest prowadzona kompleksowa inwentaryzacja źródeł ciepła. W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców o wypełnienie ankiety, która pozwoli na inwentaryzację źródeł ogrzewania wszystkich budynków mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, itp. znajdujących się na terenie naszego miasta.

 

Obowiązek ten wynika z zapisów uchwały nr XXXIV/414/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” (zmienionej uchwałą nr XIX/236/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.).

Wykonanie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji umożliwi dokonanie oceny skali potrzeb mieszkańców w zakresie procesu wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, a co za tym idzie umożliwi również lepsze przygotowanie się do ewentualnych programów pomocowych.

Złożenie ankiety nie wiąże się z żadnymi kosztami ani dodatkowymi opłatami. Badanie ankietowe nie jest działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakości stosowanych paliw w gospodarstwach domowych, ma charakter wyłącznie informacyjny. Niemniej jednak nieudzielenie informacji na temat użytkowanego źródła ciepła może skutkować w przyszłości brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na jego wymianę.

W związku z powyższym, w celu realizacji nałożonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego na naszą gminę obowiązku, w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. wypełnioną ankietę należy złożyć w wybrany sposób:

  • osobiście wrzucając do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta Brańsk przy ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk,
  • listownie na adres Urzędu Miasta Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk.

WAŻNE: Jeśli właściciel/współwłaściciel posiada więcej niż jeden budynek/lokal, ankietę wypełnia dla każdego obiektu osobno.

Bardzo prosimy o rozpowszechnianie informacji o ankietyzacji wśród najbliższych i sąsiadów.

Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca 2021 r. równolegle wszedł obowiązek składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw przez wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2021 poz. 554 z późn. zm).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Brańsk oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas.

Pliki do pobrania:

Podkategorie