Publikacja współfinansowana z projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” w ramach środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.

248947359 1026789174772229 6054127763725077889 n