Przetargi

Burmistrz Miasta Brańsk
ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Brańsk położonej w Brańsku przy ul.
Armii Krajowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, obręb 51 m. Brańsk
jako działka o nr geod. 380/48 o pow. 1377 m2, której prawo własności na rzecz Miasta Brańsk
ujawniane jest w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział ksiąg

Wieczystych BI1P/00051391/1

Zarządzenie Nr 144/2021 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 19.02.2021 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Brańsk ozn. nr geod. 2132 o pow. 0,1216 ha

Zarządzenie Nr 141/2021 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 02.02.2021 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszlaknego stanowiącej własność Miasta Brańsk o pow. 30,60 m2 połozonego w budynku wielorodzinnym w Brańsku przy ul.Rynek 19

Zarządzenie Nr 116/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 30.10.2020 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszlaknego stanowiącej własność Miasta Brańsk o pow. 30,60 m2 połozonego w budynku wielorodzinnym w Brańsku przy ul.Rynek 19.

Zarządzenie Nr 115/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 27.10.2020 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Brańsk ozn. nr geod. 380/44 o pow. 0,0853 ha.

Zarządzenie Nr 113/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 15.10.2020 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsciej Brańsk ozn. nr geod. 380/46 o pow. 0,0861 ha.

Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 12.10.2020 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustanego przetargu nieograniczonego na sprzeadż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Brańsk ozn. nr geod. 2132 o pow. 0,1216 ha.