W roku 2021 na targowiskach w Brańsku – podobnie jak w całym kraju – nie będzie
pobierana opłata targowa.

Burmistrz Miasta Brańsk informuje, iż w związku z treścią art. 1 pkt 38 ustawy
z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2020 r.
poz. 2255), od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku na terenie miasta Brańsk
nie będzie pobierana opłata targowa.

Burmistrz Miasta Brańsk

/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski

Burmistrz Miasta Brańsk działając na podstawie podaje do publicznej wiadomości informacjędotyczącą terminurozpoczęcia i zakończenia oraz miejscapolowania zbiorowego Koła Łowieckiego „ŻURAW” w Brańsku w roku gospodarczym 2020/2021.

 

Urząd Miasta Brańsk informuje, że w dniach 4 - 5 listopada 2020 r. w m. Brańsk będzie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. mebli, mebli ogrodowych, dywanów, wykładzin, zużytego sprzętu gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchenki, piecyki), sprzętu elektronicznego (telewizory, radia, komputery, odkurzacze). W przypadku domów jednorodzinnych odpady należy wystawić przed posesję a na terenie wspólnot mieszkaniowych i osiedla mieszkaniowego złożyć przy pojemnikach na odpady lub w miejscach wyznaczonych przez Zarządców nieruchomości.

Uprzejmie informujemy, ze względu na prowadzone prace techniczne przy sieci wodociągowej w Hydroforni Brańsk, mogą nastąpić chwilowe braki w dostępie wody bądź wystąpić niskie ciśnie.

Za wynikające udogodnienia. Przepraszamy.

Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 roku oraz 26 grudnia 2020 roku.