Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.” jest kontynuacją kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.                                                                                                          
Celem kampanii społecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez zagrożeń, jakie wynikają z zapominania, dlaczego przewody kominowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem powinny spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w przepisach techniczno-budowlanych przywołanych w każdej kolejnej Ustawie Prawo Budowlane oraz w przedmiotowych normach budowlanych dotyczących przewodów kominowych i wentylacji.

Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne w budynku, aby mogły być bezpieczne w użytkowaniu powinny się cechować spełnieniem nw. wymagań dotyczących:

 • ogniotrwałości, nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej biorąc pod uwagę także przewody kominowe wentylacyjne, które w przypadku pożaru w lokalu posłużą do ujścia toksycznych produktów spalania o wysokiej temperaturze,
 • drożności,
 • prawidłowości przebiegu,
 • wielkości przekroju przewodów kominowych względem ich przeznaczenia,
 • grubości przegród,
 • kształtu i wymiarów,
 • stanu powierzchni przewodów kominowych,
 • odporności na destrukcyjne oddziaływanie produktów spalania w przypadku przewodów dymowych i spalinowych,
 • szczelności przewodów kominowych pod kątem ich przeznaczenia,
 • wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych,
 • wlotów do przewodów kominowych i ich usytuowania w lokalach/domach,
 • wylotów przewodów kominowych ponad dachem łącznie z ich usytuowaniem względem ewentualnych nadbudówek i spadzistych połaci dachowych,  
 • efektywnej wysokości,
 • prawidłowości ciągu,
 • usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (przewody dymowe – co najmniej raz na 3 miesiące, przewody spalinowe – co najmniej raz na 6 miesięcy, przewody wentylacyjne – co najmniej raz w rok),
 • warunków eksploatacyjnych, w tym realizacji dopływu powietrza zewnętrznego do lokali/domów, w celu zapewnienia w nich wymaganej wymiany powietrza ze względów bytowych oraz w celu zachowania prawidłowego ciągu kominowego z otworów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej i ewentualnych palenisk urządzeń grzewczych pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia, jeżeli znajdują się w lokalu/domu.

Utrzymanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w należytym stanie technicznym, aby bezpiecznie i skutecznie spełniały swoją funkcje wymaga dużego zaangażowania i ścisłej współpracy między Właścicielami budynków a kominiarzami wykonującymi na rzecz Właścicieli budynków usługi kominiarskie.  Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, jeżeli zajdzie taka potrzeba służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, które zapewnią profesjonalną współpracę z Właścicielami budynków.

kominiarze akcja

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

 

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

 

ST 03-X48 Brańsk PZZ, ST 03-X49 Wald-Gold 1, ST 03-X50 Wald-Gold 2, ST 03-X51 Brańsk SKR (firma Kandel – ul. Bielska 114),
ST 03-X47 Kalnica Tartak, ST 03-X83 Brańsk WATS II,

Brańsk: ul. Armii Krajowej (posesje nr: 2 (INTERLIGHT), 2A, 2F, 2D, 2H, 7, 26, dz. 1597/1 510/7, 2300/2, 509/3, 508/5),  Bielska (posesje nr: 25, 27, 31, 4 (sklep Arhelan), 40, 42, 44, 48A, 66, 29, 42/2, 33, 34, 66, 47, 43, 37, 35/1, dz. 512/30, 512/31), Błonie (posesje nr 67, 73), w tym: Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia NMP, Rodzinny Ogród Działkowy; gospodarstwo rolne, stacja paliw, kolonia II - Gajówka; maszt GSM – P4, Kalnica (nr nieparzyste od 49 do 65, nr parzyste od 60 do 64, dz. 156), Kiersnówek (wieś i kol. Majerowizna)

03-X83, 03-X51, 03-X50, 03-X49, 03-X48, 03-X47, 03-971, 03-624, 03-46,
03-1795, 03-1762, 03-1667, 03-1297

17.09.2021

8.00-13.00

 

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

   

 

Kampania informacyjna nt. pracy sezonowej w UE
Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all
seasons / Prawa przez cały rok.
Szacuje się, że każdego roku nawet 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza
swoim krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do
uczciwych warunków pracy oraz takie same uprawnienia pracownicze i socjalne jak
pracownicy lokalni. Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że bardziej narażeni są na
niepewne warunki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia. Pandemia Covid-19 pogorszyła
warunki pracy pracowników sezonowych i naraziła ich na większe ryzyko choroby.
Kampania informacyjna ma na celu podniesienie świadomości mobilnych pracowników
sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług
doradczych.
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz powiatowe urzędy pracy z woj. podlaskiego
planują działania (np. spotkania, konsultacje, dyżury doradcze) promujące kampanię nt.
pracy sezonowej.

Większość materiałów i informacji dotyczących kampanii można znaleźć na stronie
Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) pod adresem:
https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons
na stronie EURES Polska
https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-
2021
oraz na naszym profilu Facebook
https://www.facebook.com/people/Centrum-Informacji-i-Planowania-Kariery-Zawodowej-
w-Bia%C5%82ymstoku/100068821675737/

Film promujący kampanię nt. pracy sezonowej w UE
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lg=PL

Referat Wodociągów i Kanalizacji w Brańsku informuje , że w dniu 04.08.2021r. Nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie całego Miasta od godz 11 do godz 13. Za utrudnienia przepraszamy.

WAKACJE W MUNDURZE

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM
ORAZ 14. BATALION LEKKIEJ PIECHOTY W HAJNÓWCE
ZAPRASZAJĄ
DO ODBYCIA SZKOLENIA WOJSKOWEGO W RAMACH
TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

„Wakacje w mundurze” to szkolenie realizowane przez
1. Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej. Pomysł jest
skierowany do ochotników, którzy chcą zostać żołnierzami, ale ze
względu obowiązki szkolne czy zawodowe, mogą stawić się na
szkolenia odbywające się jedynie w okresie letnim. Skorzystanie
z takiego rozwiązania pozwala bezkolizyjnie odbyć przeszkolenie
wojskowe, bez potrzeby rezygnacji z nauki lub pracy. Forma
służby, jaką oferują Wojska Obrony Terytorialnej, czyli
terytorialna służba wojskowa, pozwala na zbalansowanie służby z
życiem osobistym i zawodowym. Wszystkie osoby wstępujące do
WOT mają możliwość rozwijania kompetencji, a przede wszystkim
zdobywania nowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy.
Szkolenie podstawowe w ramach projektu „Wakacje w
mundurze”, nie różni się od innych szkoleń organizowanych w
WOT. Nie będzie taryfy ulgowej dla kandydatów, to intensywne
ćwiczenia, wymagające dobrej kondycji fizycznej, zaangażowania
i dużej dyscypliny. TSW przynieść może za to szereg korzyści, w tym
pierwszeństwo przy ubieganiu się o powołanie do służby kandydackiej
w uczelniach wojskowych lub zawodowej służby wojskowej dla osób,
które pełniły TSW przez okres trzech lat.

Szkolenie obejmuje zajęcia m.in. z taktyki, strzelania, udzielania
pierwszej pomocy, umiejętności przetrwania, regulaminów, kształcenia
obywatelskiego itp. Przed rozpoczęciem zasadniczej części szkolenia
każda osoba otrzyma pełne umundurowanie. Ukoronowaniem
szkolenia będzie uroczysta przysięga wojskowa. Po odbytym
szkoleniu ochotnicy staną się pełnoprawnymi żołnierzami służby czynnej
- pełnić będą terytorialną służbę wojskową w formie szkolenia
rotacyjnego przeprowadzanego weekendowo – tylko 2 dni w miesiącu.

Terytorialna służba wojskowa pełniona rotacyjnie zapewnia również
dodatkowe świadczenie pieniężne. Terytorialsi za swoją służbę
otrzymują nieopodatkowane wynagrodzenie, które składa się z
dwóch stawek: dodatku za gotowość – 411 zł miesięcznie (pod
warunkiem powołania na co najmniej dwa dni szkolenia lub
innych działań np. kryzysowych) oraz uposażenia, w zależności

od stopnia wojskowego, za każdy dzień szkolenia (realizacji
zadań). W skali roku, przy założeniu, że żołnierz wypełnił
wymagane minimum 36 dni służby (11 x weekend + 14 dni
szkolenia zintegrowanego) daje to kwoty:

 dla szeregowego: 9 149,04 zł,
 dla kaprala: 9 740,88 zł,
 dla podporucznika: 11 146,32 zł.
*ważne: powyższe liczby nie uwzględniają dodatków
(m.in. poligonowego, zwrotu kosztów dojazdów i innych).

Od niedawna ochotnicy do terytorialnej służby wojskowej mają
możliwość bezpośredniego kontaktu z rekruterami z 1. Podlaskiej
Brygady Obrony Terytorialnej w każdym z czterech miast
powiatowych na terenie administrowanym przez WKU w Bielsku
Podlaskim. Rekruterami są żołnierze pełniący terytorialną służbę
wojskową, którzy bardzo chętnie podzielą się swoim
doświadczeniem i udzielą cennych wskazówek dotyczących
przygotowania się do szkolenia. Zapraszamy do kontaktu
z rekruterami na podane numery telefonów.

Terminy szkoleń:
- 16-dniowe szkolenie podstawowe w okresie 20.08-04.09.2021 r.
kierowane do osób bez przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego,
- 8-dniowe szkolenie wyrównawcze w okresie 28.08-04.09.2021 r.
dla żołnierzy rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu
wojskowym

Jak złożyć wniosek:
 e-mailem na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 listownie na adres:
ul. Dubiażyńska 2
17-100 Bielsk Podlaski
 poprzez platformę EPUAP
 osobiście w WKU

PLAKAT WAKACJE W MUNDURZE

Brańsk, 2 lipca 2021 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

W sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


             Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XI/71/2020 Rady Miasta Brańsk z
dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
             Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 14 lipca 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. w siedzibie
Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.
             Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 r. o godz. 8 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu
Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk. Dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem aktualnie
obowiązujących wymogów sanitarnych.
             Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, że ww. projekt Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu,
o którym mowa powyżej.
              Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić
uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brańsk oraz w
ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2021
r. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Brańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym
mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020
roku, poz. 1173 ze zm.) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Składanie uwag z użyciem adresu e-mail
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tego adresu.
               Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie
nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Brańsk.

Burmistrz Miasta Brańsk

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Brańsk (adres siedziby: Burmistrz Miasta Brańsk: ul. Rynek 8, 17-120
Brańsk).
2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres urzędu.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww.
zadania publicznego.
4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa
miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.

5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych.
7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych
przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
8. Dane osobowe nie będą profilowane.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie - w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) - opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.


Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.


Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.
Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

Znalezione obrazy dla zapytania policjant grafika

Informujemy, iż dzielnicowy Posterunku Policji w Brańsku sierż. Grzegorz Kondrat w okresie od 01 czerwca 2021 roku do 30 listopada 2021 roku w Brańsku na Placu Miejskim u zbiegu ulic Sienkiewicza i Rynek realizuje Plan Działania Priorytetowego dotyczący zagrożenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu zabronionym oraz zaśmiecaniu. W związku z powyższym zagrożeniem dochodzi do zakłócenia porządku publicznego. Informacje o wymienionym zagrożeniu pochodzą od mieszkańców i spostrzeżeń własnych. W związku z powyższym patrole Policji a w szczególności dzielnicowy będzie dokonywał kontroli Placu Miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Zadanie to ma na celu także poprawę świadomości prawej społeczeństwa. Oddziaływanie prewencyjne na osoby nieprzestrzegające przepisów prawa ma dążyć do ukształtowania przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.

Uprzejmie informujemy, ze względu na prowadzone prace techniczne przy sieci wodociągowej w Hydroforni Brańsk, 24.06.2021 od 8.00 do 10.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie całego Miasta Brańsk.