Po raz kolejny zapraszamy Państwa do czynnego udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Od 1 siepnia do 31 sierpnia bieżącego roku można składać projekty (zadania) na rok 2023. Głosowanie mieszkańców odbędzie się w okresie od 3 października 2022 r. do 10 października 2022 r. w formie elektronicznej oraz w Urzędzie Miasta Brańsk

Więcej informacji