1.07.2021 r. - 31.08.2021 r. - Składanie przez mieszkańców Miasta Brańsk projektów (zadań) na rok 2022 w Sekretariacie Urzędu Miasta Brańsk.

1.09.2021 r. - 17.09.2021 r. - Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespól opiniodawczy do spraw Budżetu Obywatelskiego.

do 24.09.2021 r. - Spotkanie z mieszkańcami Miasta Brańsk, przedstawienie zgłoszonych projektów, zamieszczenie informacji o zgłoszonych projektach na stronie internetowej Urzędu Miasta Brańsk www.bransk.um.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brańsk.

1.10.2021 r. - 08.10.2021 r. - Głosowanie w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego.

1.10.2021 r. - 08.10.2021 r. - Głosowanie w Urzędzie Miasta Brańsk w godzinach 8.00 do 15.00 w dniach pracy Urzędu Miasta.

15.10.2021 r. - przekazanie Burmistrzowi Miasta Brańsk wyników głosowania.

do 16.11.2021 r. - ujęcie projektów zadań, które uzyskają największą liczbę głosów w projekcie budżetu Miasta Brańsk na rok 2022.