Po raz kolejny zapraszamy Państwa do czynnego udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Od 1 sierpnia do 31 sierpnia bieżącego roku można składać projekty (zadania) na rok 2023. Głosowanie mieszkańców odbędzie się w okresie od 3 października 2022 r. do 10 października 2022 r. w formie elektronicznej oraz w Urzędzie Miasta Brańsk.

Więcej informacji

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

To wydzielona część budżetu Miasta Brańsk, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy.


Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!


Kto może wziąć udział?

W procesie Budżetu Obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Miasta Brańsk.

Zgłoś projekt

ikona zglos

Pobierz formularz.

Propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być poparta przez grupę co najmniej 15 mieszkańców Miasta Brańsk.

Wypełnione formularze można składać w wersji pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta Brańsk lub przesłać pocztą na adres urzędu.