Budżet Obywatelski 2023: Mieszkańcy wybrali projekty do realizacji

117 osób oddało swoje głosy na projekty Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. Łącznie oddano 145 głosy, z czego na zadania o charakterze majątkowym oddano 117 głosy, a na zadania o charakterze społeczno-kulturalnym oddano 28 głosów.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Brańsk w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na 2022 rok.

Po raz kolejny zapraszamy Państwa do czynnego udziału w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Od 1 siepnia do 31 sierpnia bieżącego roku można składać projekty (zadania) na rok 2023. Głosowanie mieszkańców odbędzie się w okresie od 3 października 2022 r. do 10 października 2022 r. w formie elektronicznej oraz w Urzędzie Miasta Brańsk