Zrzut ekranu 2023 11 08 090129

 

 

Zakończenie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 108223B Brzeźnica-Popławy na odcinku od km 0+000 do km 2+180”

W październiku br. Gmina Brańsk zakończyła realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108223B Brzeźnica-Popławy na odcinku od km 0+000 do km 2+180” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 2 392 039,34 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków RFRD w kwocie 1 196 539,34 zł. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Komunalne – Żwirownia Sp. z o.o.
z siedzibą w Brzeźnicy.

Realizowana inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 km do  2+180 km wykonanej w technologii betonowej o szerokości 3,5 m z mijankami o szerokości 1,5 m.

Zrealizowana inwestycja wpłynie pozytywnie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego

 

 

zdj

Droga gminna wykonana w technologii betonowej Nr 108223B Brzeźnica – Popławy

1drog

Od lewej Mariusz Falkowski – Prezes Spółki, Andrzej Jankowski – Wójt Gminy Brańsk oraz Piotr Dzierżanowski – Inspektor Nadzoru

zdj3

Tablica informacyjna dotycząca projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 108223B Brzeźnica – Popławy na odcinku od km 0+000 do km 2+180”

 

 

 

Zakończenie Przebudowy drogi do „Miejsca Świętego” w miejscowości Brzeźnica

 

 

 

 Gmina Brańsk w październiku br. zakończyła realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej do „Miejsca Świętego” w miejscowości Brzeźnica” dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Zrealizowana inwestycja polegała na przebudowie drogi do „Miejsca Świętego” w miejscowości Brzeźnica
o długości 562,50  m wykonanej w technologii betonowej o szerokości zmiennej 3,50 – 5,0 m z możliwością ruchu rowerów po ogólnodostępnym pasie ruchu. Ponadto została wykonana wiata przystankowa wraz
 z zatoką autobusową, która wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo osób podróżujących autobusami do miejsca kultu.

Głównym celem przebudowy drogi jest likwidacja istniejących barier komunikacyjnych wywołanych złym stanem technicznym dróg, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, a także poprawa dostępności do miejsca kultu religijnego.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Komunalne – Żwirownia Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy.

  • Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 1 711 668,00 zł,
  • Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 1 027 000,80 zł,
  • Wkład własny Gminy Brańsk wyniósł 684 667,20 zł.

 

1b

Droga wykonana w technologii betonowej do Miejsca Świętego w Brzeźnicy

 

2b

Wiata przystankowa wraz z zatoką autobusową

 

3b

Tablica informacyjna dotycząca projektu „Przebudowa drogi do „Miejsca Świętego” w miejscowości Brzeźnica”