Poniżej  adres strony internetowej GUNB, który prowadzi do komunikatu zimowego skierowanego
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych: 


https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-3