Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

dla OSP w Brańsku

ze środków finansowych Województwa

Podlaskiego

W związku z realizacją umowy zawartej dnia 01 sierpnia 2022 r.

pomiędzy Województwem Podlaskim

a Miastem Brańsk, ze środków finansowych Województwa Podlaskiego

oraz Miasta Brańsk, za łączną

kwotę 11 132,79 zł dokonano zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na

potrzeby jednostki OSP Brańsk.

momokokok

lolo