Informacja o zawieszeniu wykonywania linii komunikacyjnej nr 24 Bielsk Podlaski Brańsk Rudka page 001