Miło Nam poinformować, że Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem trzeciej edycji Kampanii Społecznej “ Sadza płonie. Czad zabija. Żyj. ”, która w tym roku odbywa się pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego, TVP3 Kraków.Miło Nam poinformować, że Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem trzeciej edycji Kampanii Społecznej “ Sadza płonie. Czad zabija. Żyj. ”, która w tym roku odbywa się pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego, TVP3 Kraków.
Tegoroczna edycja organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi : Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.
Uruchomienie tej edycji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.
Cech współpracuje z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi
i społecznymi działającymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń i pożarów powstałych od urządzeń ogrzewczych i kominowych oraz wybuchów gazu.
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.
Podsumowanie tej edycji Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbędzie się w maju 2023 r. w Ryglicach na II Ogólnopolskim Kongresie Kominiarskim na który już dzisiaj serdecznie zapraszamy przedstawicieli Państwa Gminy.
Naszym przesłaniem na Kongresie będzie promocja wśród mieszkańców naszego kraju odnawialnych źródeł energii.
Prosimy o przekazanie informacji wszystkim sołtysom z terenu Państwa gminy i śledzenie na bieżąco informacji na stronie cechu.
Uprzejmie prosimy o umieszczenie załączonych komunikatów Prezesa MCK i Prezesa KIK na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu, oraz zapoznanie Rady z powyższym pismem. Pliki do powyższych materiałów znajdą Państwo na stronie internetowej Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy pod adresem: www.kominiarskicech.pl ( w zakładce Dokumenty—*do pobrania).
Równocześnie składamy Państwu życzenia Wielu sukcesów, odważnych marzeń , i mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju i pomyślności na cały nadchodzący 2023 rok.
kominiarze akcja