WAKACJE W MUNDURZE

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM
ORAZ 14. BATALION LEKKIEJ PIECHOTY W HAJNÓWCE
ZAPRASZAJĄ
DO ODBYCIA SZKOLENIA WOJSKOWEGO W RAMACH
TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

„Wakacje w mundurze” to szkolenie realizowane przez
1. Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej. Pomysł jest
skierowany do ochotników, którzy chcą zostać żołnierzami, ale ze
względu obowiązki szkolne czy zawodowe, mogą stawić się na
szkolenia odbywające się jedynie w okresie letnim. Skorzystanie
z takiego rozwiązania pozwala bezkolizyjnie odbyć przeszkolenie
wojskowe, bez potrzeby rezygnacji z nauki lub pracy. Forma
służby, jaką oferują Wojska Obrony Terytorialnej, czyli
terytorialna służba wojskowa, pozwala na zbalansowanie służby z
życiem osobistym i zawodowym. Wszystkie osoby wstępujące do
WOT mają możliwość rozwijania kompetencji, a przede wszystkim
zdobywania nowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy.
Szkolenie podstawowe w ramach projektu „Wakacje w
mundurze”, nie różni się od innych szkoleń organizowanych w
WOT. Nie będzie taryfy ulgowej dla kandydatów, to intensywne
ćwiczenia, wymagające dobrej kondycji fizycznej, zaangażowania
i dużej dyscypliny. TSW przynieść może za to szereg korzyści, w tym
pierwszeństwo przy ubieganiu się o powołanie do służby kandydackiej
w uczelniach wojskowych lub zawodowej służby wojskowej dla osób,
które pełniły TSW przez okres trzech lat.

Szkolenie obejmuje zajęcia m.in. z taktyki, strzelania, udzielania
pierwszej pomocy, umiejętności przetrwania, regulaminów, kształcenia
obywatelskiego itp. Przed rozpoczęciem zasadniczej części szkolenia
każda osoba otrzyma pełne umundurowanie. Ukoronowaniem
szkolenia będzie uroczysta przysięga wojskowa. Po odbytym
szkoleniu ochotnicy staną się pełnoprawnymi żołnierzami służby czynnej
- pełnić będą terytorialną służbę wojskową w formie szkolenia
rotacyjnego przeprowadzanego weekendowo – tylko 2 dni w miesiącu.

Terytorialna służba wojskowa pełniona rotacyjnie zapewnia również
dodatkowe świadczenie pieniężne. Terytorialsi za swoją służbę
otrzymują nieopodatkowane wynagrodzenie, które składa się z
dwóch stawek: dodatku za gotowość – 411 zł miesięcznie (pod
warunkiem powołania na co najmniej dwa dni szkolenia lub
innych działań np. kryzysowych) oraz uposażenia, w zależności

od stopnia wojskowego, za każdy dzień szkolenia (realizacji
zadań). W skali roku, przy założeniu, że żołnierz wypełnił
wymagane minimum 36 dni służby (11 x weekend + 14 dni
szkolenia zintegrowanego) daje to kwoty:

 dla szeregowego: 9 149,04 zł,
 dla kaprala: 9 740,88 zł,
 dla podporucznika: 11 146,32 zł.
*ważne: powyższe liczby nie uwzględniają dodatków
(m.in. poligonowego, zwrotu kosztów dojazdów i innych).

Od niedawna ochotnicy do terytorialnej służby wojskowej mają
możliwość bezpośredniego kontaktu z rekruterami z 1. Podlaskiej
Brygady Obrony Terytorialnej w każdym z czterech miast
powiatowych na terenie administrowanym przez WKU w Bielsku
Podlaskim. Rekruterami są żołnierze pełniący terytorialną służbę
wojskową, którzy bardzo chętnie podzielą się swoim
doświadczeniem i udzielą cennych wskazówek dotyczących
przygotowania się do szkolenia. Zapraszamy do kontaktu
z rekruterami na podane numery telefonów.

Terminy szkoleń:
- 16-dniowe szkolenie podstawowe w okresie 20.08-04.09.2021 r.
kierowane do osób bez przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego,
- 8-dniowe szkolenie wyrównawcze w okresie 28.08-04.09.2021 r.
dla żołnierzy rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu
wojskowym

Jak złożyć wniosek:
 e-mailem na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 listownie na adres:
ul. Dubiażyńska 2
17-100 Bielsk Podlaski
 poprzez platformę EPUAP
 osobiście w WKU

PLAKAT WAKACJE W MUNDURZE