PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

 

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

 

Brańsk: ul. Armii Krajowej (posesje nr: 2, 2B, 2C, 2E, 4A, 4B, 8,
dz.1469/3), Kościuszki (posesje nr: 30, 34, 38, 40, 42, 43, 45), Myśliwska
(posesja nr 5)

 

 03-1680   01.06.2021   14.00-18.00  

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991