Komunikat PINB w Bielsku Podlaskim

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, dotyczący potencjalnych

zagrożeń występujących w okresie zimowym

Komunikatem tym przypomina się, o ciążących na właścicielach i zarządcach
obiektów budowlanych obowiązkach związanych z użytkowaniem i utrzymaniem
w należytym stanie technicznym obiektów budowlanych oraz zasadach ich
bezpiecznego użytkowania, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 61 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z późn. zm.).

W szczególności, w związku z faktem występowania niekorzystnych warunków
atmosferycznych w postaci opadów śniegu do obowiązków właścicieli i zarządców
obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru zalegającego śniegu na połaciach
dachowych w obiektach wielkopowierzchniowych i obiektach z płaskimi dachami.
Obowiązek ten obejmuje także usuwania sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych,
mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w bezpośrednim
sąsiedztwie obiektów budowlanych.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych
z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno
dla budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one
prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Burmistrz Miasta Brańsk

/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat PINB w Bielsku Podlaskim.pdf)Komunikat PINB w Bielsku Podlaskim.pdf[ ]184 kB