Dzielnicowy Posterunku Policji w Brańsku st. asp. Dariusz Kolęda w okresie od 01 grudnia 2020 do 31 maja 2021 roku w Brańsku na ulicach Piłsudskiego, Bielskiej, Konopnickiej i Boćkowskiej realizuje Plan Działania Priorytetowego dotyczący niezachowania zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt ( wybieganie psów z posesji na ulice pod nadjeżdżające samochody ). Informacje o wymienionym zagrożeniu pochodzą od mieszkańców i spostrzeżeń własnych. W związku z powyższym patrole Policji a w szczególności dzielnicowy będzie dokonywał kontroli wymienionych ulic w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Zadanie to ma na celu także poprawę świadomości prawnej społeczeństwa. Oddziaływanie prewencyjne na osoby nieprzestrzegające przepisów prawa ma dążyć do ukształtowania przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.