W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19
Urząd Miasta Brańsk, zgodnie z aktualnymi zaleceniami rządowymi oraz decyzją Wojewody
Podlaskiego organizuje transport osób uprawnionych do punktów szczepień.

Co ważne Urząd Miasta Brańsk nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia, a organizuje
jedynie transport osobom do tego uprawnionym, które mają już wyznaczony termin
szczepienia.

Osoby uprawnione do transportu do punktów szczepień (według wytycznych wojewody
podlaskiego):

 •  posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R
  (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) albo odpowiednio I
  grupę z ww. schorzeniami i mają trudności w poruszaniu,
 •  mają powyżej 70 lat i mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym
  zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego ich miejsca zamieszkania
  punktu szczepień,
 • mają ustalony z punktem szczepień termin wykonania szczepienia,
 • są mieszkańcami Brańska.

Rejestracja na szczepienie odbywa się za pośrednictwem:  

 • dedykowanej infolinii, pod nr tel. 989,
 • Internetowego Konta Pacjenta,
 • wybranego punktu szczepień (lista punktów szczepień w Brańsku poniżej).

Aby skorzystać z pomocy Urzędu Miasta w sprawie transportu do punktów szczepień, należy zadzwonić pod numer telefonu 85 7375 005 w. 26 lub w.27 czynny w godzinach pracy Urzędu.
Koordynatorami w Urzędzie Miasta Brańsk ds. szczepień przeciwko COVID-19 są
Agnieszka Laskowska oraz Mariola Kadłubowska.

Osoba koordynująca przewóz przyjmie zgłoszenie i po sprawdzeniu dostępności dowozu
oddzwoni z informacją o szczegółach jego realizacji.

Lista Punktów Szczepień

Nazwa podmiotu (RPWDL)

Adres punktu szczepień    

Numer kontaktowy        

TOR-MED w Holonkach s.c. Danuta, Jacław i Stefan Torczyńscy

Brańsk, Jana Pawła II 19

85 7376 431

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM

Brańsk, Jana Pawła II 10

85 6550 522

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MidMed Dorota Rybińska

Brańsk, Kościelna 9

85 7375 367

MEDIRENA ZBIGNIEW MAREK MAŁYSKO, IRENA MAŁYSKO SPÓŁKA JAWNA

Brańsk, Jagiellońska 34

85 7375 318