Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Brańsk:

Ø  MPO Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok (tel. 85 676 83 00);

Ø  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka (tel. 85 682 23 57, 85 682 30 32);

Ø  Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski (tel. 85 730 29 23);

Ø  IWO Janusz Adamczuk, ul. Jagiellońska 42, 17-120 Brańsk (tel. 85 7375300, 7375827);

Ø  Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok (tel. 85 653 95 93);

Ø  MPK Spółka z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka (tel. 29 769 18 00).

Podmiot odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowych wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Miasta Brańsk” na lata 2017-2018: 

MPO Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok (tel. 85 676 83 00).

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

ZZO Hajnówka, ul. Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest prowadzony przez:

„IWO” Janusz Adamczuk, ul. Jagiellońska 42, 17-120 Brańsk, przy ul. Bielskiej 47. Czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 16.00, a w soboty w godzinach od 7.00 do 14.00.