W związku z realizacją umowy zawartej 23 maja 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Brańsk, ze środków finansowych Województwa Podlaskiego, za kwotę 2 000 zł, dokonano zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Brańsk: prądownicy turbo, przełącznika-redukcji, tarczy diamentowej do cięcia betonu.