INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Brańsk informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Brańsk został wywieszony, na okres 21 dni, tj. od dnia 14.04.2017 r. do dnia 05.05.2017 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Brańsk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:                               

-  Nr geod. działki  1217/8 o pow. 0,3001 ha,

-  Nr geod. działki  1217/9 o pow. 1,0803 ha,

-  Nr geod. działki  121710 o pow. 5,1542 ha.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Referacie Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. Nr 3, tel. 85 7375005 w. 30 oraz  na stronie internetowej:  http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl/

Burmistrz Miasta Brańsk 

mgr Czesław Sokołowski