Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza mieszkańców, radnych, a także osoby
kandydujące do samorządu w tegorocznych wyborach do udziału w bezpłatnym kursie
(Bez)Nadzieja małej i dużej gminy. Podczas 8 spotkań online wraz z zaproszonymi
ekspertami przybliżymy tematy związane ze sprawami lokalnymi i prawem takie, jak
planowanie przestrzenne, budżet gminy czy prawa do informacji.

Nabór do kursu trwa do 8 kwietnia , a szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
https://siecobywatelska.pl/beznadzieja_kurs2024/