Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Brańsku rozpoczęły się o godzinie 10.00  Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Brańsku celebrowaną przez Proboszcza dr Andrzeja Ulaczyka. Po niej uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik na placu miejskim, wprowadzono poczty sztandarowe OSP w Brańku, Rolników Indywidualnych "Solidarność", Przedsiębiorstwa "TARPOL" Banku Spółdzielczego w Brańsku, Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańksu, następnie odegrano Hymn Państwowy w ramach akcji „Niepodległa do hymnu”! oraz 14 Brygada Lekkiej Piechoty w Hajnówce uroczyście podniosła flagę na maszt. 

Pod pomnikiem kwiaty złożyli:

Władze Miasta Brańsk
Prawo i Sprawiedliwość oddział w Brańsku
Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku
Biblioteka Miejska w Brańsku
OSP w Brańsku
Koło gospodyń "Bona" w Brańsku
Drużyna Harcerska "Iinka"
Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku
Brański Klub Seniora
Wspólnota Mieszkaniowa w Brańsku
Bank Spółdzielczy w Brańsku
Rolnicy Indywidualni "Solidarność"
Zrzeszenie Przedsiębiorców Ziemi Brańskiej

Powitano gości i Burmistrz Miasta Brańsk Eugeniusz Tomasz Koczewski wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Po przemówieniu zaczęła się część artystyczna. Wystąpił Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Skowronki. Dzieci z Zespołu Szkół Im. Armii Krajowej w Brańsku pod kierownictwem Pani Wiesławy Pietrzykowskiej upamiętniły tamte wydarzenia swoim występem oraz zatańczyły Poloneza, który przygotowała Pani Katarzyna Sokołowska. Wystąpił równierz chór pod kierownictwem Pani Pauliny Wiśniewskiej.

Poniżej fotorelacja z obchodów Święta Niepodległości:
foto Sylwia Krasucka, Jacek Krasucki, Grzegorz Klinicki