Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brańsku ze środków finansowych Województwa Podlaskiego.

W związku z realizacją umowy zawartej dnia 29.05.2023 r. pomiędzy Województwem Podlaskim
a Miastem Brańsk, ze środków finansowych Województwa Podlaskiego oraz Miasta Brańsk, za łączną
kwotę 14 486,58 zł dokonano zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP
Brańsk.

 

16914072285281691407228477

16914072284371691406769427