TRZYDNIOWE ŚWIĘTO MIASTA BRAŃSK

W piątek 16 czerwca zaczęły się obchody Jubileuszu 530-stu lat nadania praw miejskich naszemu miastu połączone z 42 Brańskimi Dniami Kultury. Na rozpoczęcie jubileuszu uroczystą mszę świętą w miejscowym kościele celebrował ksiądz biskup drohiczyński dr Piotr Sawczuk. Dalsza część uroczystości odbyła się przy pomniku 500-lecia Miasta Brańsk przy rondzie Niepodległości na ulicy Sienkiewicza. Burmistrz Miasta Brańsk Eugeniusz Tomasz Koczewski powitał przybyłych gości. Wśród przybyłych znalazły się takie osobistości jak: Senator Rzeczpospolitej Polskiej pan Jacek Bogucki. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego reprezentował pan Marek Malinowski członek zarządu województwa oraz pani Agata Puchalska Dyrektor departamentu Kultury i dziedzictwa Narodowego Województwa Podlaskiego. Przybył również Radny Województwa Podlaskiego pan Jerzy Leszczyński. Powiat w zastępstwie pana starosty reprezentował pan sekretarz Marek Martyniuk. Na obchody przybyli wójtowie ościennych gmin: pan Marcin Gawrysiak, pan Mariusz Korzeniewski, pan Andrzej Jankowski wraz z dyrektorem ośrodka kultury z gminy wiejskiej Brańsk Maciejem Boblem oraz zastępca wójta Nowe Piekuty pani Ewa Prószyńska. Nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych.  Wojskowe Centrum Rekrutacji reprezentował  kapitan Wiktor Tkaczuk. Z Nadleśnictwa Rudka przybył zastępca  Nadleśniczego pan Sylwester Kowalczuk. Wśród gości przybyli także Radni Miasta Brańsk, Dyrektorzy i kierownicy jednostek, przedstawiciele zakładów pracy, stowarzyszeń, nauczyciele i młodzież szkolna oraz mieszkańcy Brańska, którzy mieli ochotę zaszczycić swoją obecnością. Po oficjalnych powitaniach gości burmistrz wygłosił przemówienie.

  

"Witam wszystkich Państwa w Brańsku, na obchodach 530 rocznicy nadania praw miejskich, które miało miejsce 18 stycznia 1493 roku w Wilnie. W tym dniu z rąk wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka, Brańsk otrzymał jako pierwsze miasto na Podlasiu pełne miejskie prawo magdeburskie. Od tego momentu herbem Brańska stała się ,,Pogoń” czyli rycerz w czerwonym polu na wspiętym koniu z mieczem w prawej ręce i tarczą z krzyżem litewskim w lewej. W swych długich dziejach miasto miewało lata rozwoju i lata stagnacji. Największy rozkwit miasta to wiek XVI i okres panowania Zygmunta I i Królowej Bony. To za ich panowania Brańsk stał się ważnym ośrodkiem administracyjnym, w którym przez ponad dwa wieki odbywały się sejmiki szlacheckie. Niestety lata wojen w II poł. XVII i w początkach XVIII w. spowodowały, że Miasto zostało w znacznym stopniu zniszczone. Mimo to Brańsk utrzymał rangę administracyjnego centrum ziemi bielskiej, największej z trzech ziem województwa podlaskiego. Po trzecim rozbiorze Brańsk znalazł się pod zaborem pruskim, a po traktacie w Tylży w 1807 r. Brańsk wszedł w skład zaboru rosyjskiego. Polityka zaborcy rosyjskiego spowodowała pozbawienie staropolskiego ośrodka administracyjnego wszelkich urzędów nadających mu rangę ponadlokalną. Brańsk zdegradowano do roli miasta nadetatowego. Brańszczanie aktywnie uczestniczyli w zrywach narodowych Powstania Listopadowego i Styczniowego.
Druga połowa XIX w. to czas intensywnego rozwoju demograficznego miasta, głównie za sprawą coraz liczniej osiedlających się w Brańsku Żydów, którzy pod koniec wieku stanowili 58% wszystkich mieszkańców. Niestety ponownie najpierw I a następnie II wojna światowa dokonały wielu nieodwracalnych zniszczeń i zahamowały rozwój miasta. W czerwcu 1941 r. Brańsk zajęli Niemcy, którzy w listopadzie następnego roku ok. 2000 Żydów stłoczonych w getcie deportowali do Treblinki i tam zgładzili. W trakcie II wojny światowej miasto uległo zniszczeniu w 35 procentach. W 1946 r. Brańsk liczył tylko 2542 mieszkańców. Dopiero lata 70 XX wieku przyniosły powolny rozwój miasta. W 1977 r. miasto zdobyło główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Gospodarności”. Jednak dopiero upadek komunizmu, decentralizacja władzy, reforma samorządów i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwiły stały i systematyczny progres.
Ostatnie trzydzieści lat to czas odrabiania zaległości: utworzono liceum ogólnokształcące, wybudowano oczyszczalnię ścieków, stadion miejski, halę sportową, rozbudowano sieć wodociągową, sukcesywnie przebudowywane są drogi i ulice. W 2020 roku została zakończona najbardziej wyczekiwana inwestycja jaką było wybudowanie zbiornika retencyjnego.
Od 2021 roku policjanci z posterunku w Brańsku pełnią swoje obowiązki w nowej siedzibie. Nowoczesny budynek wybudowany został od podstaw ze środków pochodzących z Programu Modernizacji Policji. Budowa była odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i samych funkcjonariuszy. Inwestujemy również w nasze środowisko, w hydroforni, oczyszczalni ścieków i Zespole Szkół zostały zamontowane panele fotowoltaiczne. Ta inwestycja ma nie tylko aspekt ekologiczny, ale również ekonomiczny.
Współpracując z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, pracownicy Urzędu Miasta pomagają naszym mieszkańcom w aplikowaniu o środki na termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła w ramach programu ,,Czyste Powietrze”, a w ramach projektu „Mikroinstalacje OZE na terenie Miasta Brańsk” mieszkańcy Brańska mogą składać wnioski na sfinansowanie inwestycji z zakresu fotowoltaiki lub kolektorów słonecznych.
Obecnie jesteśmy w trakcie generalnego remontu i termomodernizacji Zespołu Szkół, przebudowy pięciu ulic oraz modernizacji punku selektywnej zbiorki odpadów. Wszystko to dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Fundusz Inwestycji Strategicznych. Wkrótce podpiszę umowę na dofinansowanie utworzenia w Brańsku Klubu Malucha dla piętnaściorga dzieci. Wiosną zakończyliśmy termomodernizację przedszkola, a od września w zespole szkół utworzymy grupę pięciolatków, po to by przyjąć do przedszkola wszystkie dzieci. Wsłuchujemy się w głosy mieszkańców i staramy się stworzyć im jak najlepsze warunki. Szczególnie musimy dbać o młodych rodziców, którzy chcą pracować i mieszkać w Brańsku. To od nich zależy w dużej mierze przyszłość naszego Miasta. Dlatego przystąpiliśmy do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej i w najbliższych latach w Brańsku powstaną nowe, mieszkania czynszowe. Dbamy również o starsze pokolenie, w styczniu 2021 roku został otwarty Brański Klub Seniora, w którym osoby starsze mogą się spotkać i miło spędzić czas.
Bez przerwy pracujemy na poprawę wizerunku Naszego Miasta. Dbamy by żyło się tu wygodnie i bezpiecznie. Wszystkie nasze starania w infrastrukturę, środowisko, komunikację, otoczenie, szkolnictwo zostały dostrzeżone i Miasto Brańsk zostało wyróżnione w Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego. Zajęliśmy I miejsce oraz tytuł lidera województwa podlaskiego w kategorii gmin od 3000 do 4500 mieszkańców, oraz III miejsce w kategorii gminy miejskie w skali całego województwa.
Oczywiście jak wszystkie małe miasteczka borykamy się z problemem depopulacji, ale wierzę w przyszłość naszego miasta. Tworzymy więc miasto lokalne. Zielone i kompaktowe, z dobrą oświatą i miejscami rekreacji, bezpieczne i przyjazne. Tworzymy przestrzeń do spełniania ambicji rodzinnych i osobistych, ale też zawodowych, które dzięki infrastrukturze teleinformatycznej i kompetencjom cyfrowym mogą być realizowane bez ograniczeń, w skali globalnej. Wprowadzenie podczaspandemii pracy zdalnej uświadomiło nam, że aby pracować w międzynarodowej korporacji nie musimy mieszkać w dużym mieście. Dlatego hasło: żyj lokalnie – pracuj globalnie to szansa dla Naszego Miasta na dalszy rozwój.
Z okazji jubileuszu wszystkim mieszkańcom chciałbym życzyć wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i dalszego rozkwitu Naszego Grodu."

Ważnym punktem programu było zasadzenie Dębu Pamięci przy pomniku 500-lecia Miasta Brańsk. Uroczystość uświetniła młodzież brańska kilkoma utworami muzycznymi.

W sobotę i w niedzielę na placu miejskim w Brańsku odbyły się Brańskie Dni Kultury, na które przybyli Sekretarz Stanu pan Dariusz Piontkowski oraz Poseł na Sejm RP pan Stefan Krajewski.

347238238 771844004731329 5782732368267749526 n347404384 771844434731286 4814148644582845639 n347263153 771844368064626 2725565118041443544 n347439450 771844594731270 4279161302845232291 n347390233 771843664731363 3545394441321496056 n347265653 771844141397982 5298847134143081153 n347396554 771844634731266 367670891936850851 n347411117 771844838064579 4309388340146468424 n347423216 771845424731187 6307134879091665525 n347424355 771845434731186 8954066194150834881 n347405234 771845321397864 8696016627131337063 n347392029 771845961397800 6197947038149199988 n347249099 771846208064442 922715617917569144 n347239295 771846534731076 2739199625173757333 n347427161 771847171397679 4974727959169342092 n349175393 771848618064201 8092387533255982078 n

 Zdjęcia z relacji dostępne po naciśnięciu loga facebooka.