Do 30 czerwca można składać wnioski o preferencyjny zakup węgla na 2023 r.

Cena za 1 tonę węgla orzech/ ekogroszek – 1 700,00 zł.

Zmieniły się zasady sprzedaży:

  • wydłużono okres działania ustawowego systemu dystrybucji węgla, co oznacza, że mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca, a sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.
  • brak limitu ilościowego – niezależnie, czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
  • węgiel dla mieszkańców innych gmin - zgodnie z nowelizacją będzie możliwy zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile są uprawnieni do dodatku węglowego.

 

wegielzdj

 

Wniosek o zakup preferencyjny węgla złożyć można w następujący sposób:

– pisemnie w Sekretariacie Urzędu Miasta Brańsk ul. Rynek 8 ( pok. nr 10)

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

 

 Po dokonaniu płatności w kasie urzędu Miasta Brańsk i otrzymaniu faktury, węgiel będzie można odebrać z placu Przedsiębiorstwa IWO Janusz Adamczuk przy ulicy Bielskiej 47 w Brańsku.