232 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA W BRAŃSKU.
Mszę świętą w intencji Ojczyzny celebrował Proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Brańsku dr Andrzej Ulaczyk. Po uroczystej Mszy Poczty Sztandarowe, władze miasta, przedstawiciele zakładów pracy, jednostek organizacyjnych, partii i stowarzyszeń przeszli w pochodzie na plac miejski, gdzie odbyła się dalsza część Majowego Święta Konstytucji.
Kwiaty przed pomnikiem konstytucji 3 Maja złożyli:
• Burmistrz Miasta Brańsk Eugeniusz Koczewski,
Przewodniczący Rady Miasta Brańsk Heronim Edward Bolesta,
Wiceburmistrz Miasta Brańsk Joanna Witkowska.
• Następna wiązanka była od PIS-u koła w Brańsku, którą złożyli Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego pani Agata Puchalska oraz Radny Miasta Brańsk pan Krzysztof Prześniak.
• Kwiaty złożyła pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brańsku Bogumiła Małgorzata Kujawska.
• W imieniu dzieci, nauczycieli, pracowników i rodziców Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku wiązanką złożyła delegacja przedszkola na czele z panią dyrektor pani Małgorzatą Sycewicz.
• Kolejną delegacją z kwiatami były panie z KGW „Bona” pani Sylwia Krasucka, pani Wioleta Włostowska i pani Dorota Wróblewska.
• Wiązankę od Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku składała dyrekcja szkoły pan dyrektor pan Marek Michałowski i wicedyrektor pani Anna Skowrońska wraz z młodzieżą z LZPiT Skowronki.
• Wiązankę z Posterunku Policji w Brańsku złożyli pani kierownik aspirant sztabowy pani Katarzyna Iwaniuk i sierżant sztabowy pan Grzegorz Kondrat.
• W imieniu mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Brańsku kwiaty złożyła delegacja na czele z panią dyrektor DPS panią Anną Klinicką
• Również strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku panowie Sławomir Kujawski i Jarosław Mortel złożyli kwiaty przed pomnikiem.
• Wiązankę złożyła 15 Harcerska Drużyna Inki z drużynową instruktorem przewodnikiem druhną Lucyną Oleksiewicz
• W imieniu mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej wiązankę składał prezes spółdzielni pan Andrzej Krzemień wraz z panem Wojciechem Czapskim
• Wiązankę od Zrzeszenia Przedsiębiorców Ziemi Brańskiej złożyła delegacja na czele z panią prezes Katarzyną Syczewską - Woroncow
• Kwiaty z Banku Spółdzielczego w Brańsku złożył Wiceprezes Andrzej Porzeziński
• Ostatnia wiązanka kwiatów została złożona przez Radnych Miasta Brańsk panów Wojciecha Wasilewskiego, Walentego Kołoszko i Edwarda Dąbrowskiego
Po złożeniu kwiatów przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Brańsk Eugeniusz Tomasz Koczewski. Mówił że: „Konstytucja była przełomowa z wielu punktów widzenia. Umożliwiała sprawne działanie sejmu, z którego wyrugowano liberum veto", wprowadzono głosowanie większością, a decyzje sejmu nie mogły być kwestionowane przez sejmiki. Stworzyła władzę wykonawczą z rządem zwanym Strażą Praw i niemalowanym", a realnie działającym królem na czele, przyjmując monteskiuszowski trójpodział władzy. Trójpodział władzy Monteskiusza polegał na wyodrębnieniu władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Rządzący na mocy pierwszej z nich stanowią prawa, druga pozwala na podejmowanie ważnych dla państwa decyzji, a trzecia na karaniu zbrodni lub rozsądzaniu sporów. Twórca takiego podziału władzy przekonywał, ze ich łączenie przez jedną osobę lub urząd oznacza brak wolności i prowadzi do tyrani.
Uchwalenie Konstytucji 3 maja miało być impulsem do odnowy Rzeczpospolitej i uniezależnienia jej od Rosji. Na to nie godziła się Katarzyna Wielka, która pod pretekstem obrony wolności, wysłała do Polski rosyjską armię. W efekcie Polska przegrała wojnę, której konsekwencją był II rozbiór Polski. Mimo upływu wieków nadal największym zagrożeniem dla Polski i Europy są imperialne zakusy Rosji.
Konstytucja obowiązywała krótko, ale była bardzo ważna. Po pierwsze obca przemoc, choć na chwilę ustała, a po drugie pokazała, że mamy elity, które wiedzą jak Polskę naprawić i jak umiejętnie to przeprowadzić. Przywracała szacunek dla państwa i siebie samego Konstytucja 3 maja stała się ogromnie ważną spuścizną na długie lata niewoli.
Można śmiało powiedzieć, ze dzięki pamięci o Konstytucji 3 Maja w trudnych momentach
dziejowych, podczas zaborów, okupacji niemieckiej i w czasie PRL, przetrwał w nas duch
patriotyzmu. Okazała się również dowodem na przynależność Polski, pod względem
kulturowym i politycznym, do krajów Europy Zachodniej.
Przesłanie Konstytucji 3 Maja zawiera obok dumy i wdzięczności twardy obowiązek pilnowania wolności. Musimy się o nią troszczyć, gdyz blisko i daleko - nie brakuje potężnych i podstępnych przeciwników wolności, którzy chcieliby oderwać nas od Europy i wyekspediować na Wschód
Dzisiaj naszym zadaniem jest stać na straży niepodległości, praworządności i wolności naszej Ojczyzny. Tradycji i wartości cywilizacji europejskiej, budowanej przez stulecia. Mądre korzystanie z doświadczenia i dorobku naszych przodków jest gwarancją dobrej przyszłości Polski. Ustawa zasadnicza ustanawia i określa lad i porządek w państwie. Jej przepisy są powszechnie obowiązujące i muszą być przestrzegane niezależnie od warunków i okoliczności. Stanowi to podstawę stabilności ustrojowej i społecznej państwa.
Niech wartości towarzyszące twórcom Konstytucji 3 maja będą obecne w sercach każdego z nas Brońmy je i starannie pielęgnujmy. Wznieśmy się ponad podziały i własne interesy i solidarnie jako Polacy i Europejczycy deklarujmy: "Wiwat Polska, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!
Część artystyczną przygotowały dzieci i młodzież z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku pod kierownictwem pani Doroty Krystosiak i pani Elżbiety Malinowskiej
oraz Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Skowronki” pod kierownictwem pana Mirosława Szymańskiego.
W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe
o Banku Spółdzielczego w Brańsku
o Zespołu Szkół im. AK w Brańsku
o Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku
o Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych ”Solidarność”
Serdecznie DZIĘKUJMY wszystkim przybyłym za udział w uroczystości.