GKM.6140.5.2023 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych page 001