OSP w Brańsku zrealizowało zadanie prewencyjne polegające na
zakupie sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznych ubrań,
butów z membraną oraz hełmów dla strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych.

Zakup w kwocie 50 000,00 zł sfinansowany z funduszu
prewencyjnego PZU Życie SA.

16769746175711676976033714

16769746176021676974617586

1676974617711