Podstawą opracowania Strategii są opinie i oceny mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu dotyczące w szczególności potencjałów, problemów i potrzeb. W związku z tym zapraszamy wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w badaniach poprzez wypełnienie ankiety:

https://bramanapodlasie.webankieta.pl/

Ostateczny termin na wypełnienie ankiety to 10.01.2023. Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety.