Mieszkańcy Brańska mogą składać już wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236), osoby spełniające warunki do otrzymania dodatku węglowego będą mogły zakupić od samorządu węgiel po preferencyjnej cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę.

węgiel

 

 

Wniosek o zakup preferencyjny węgla złożyć można w następujący sposób:

– pisemnie w Sekretariacie Urzędu Miasta Brańsk ul. Rynek 8 ( pok. nr 10)

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

 

Szczegółowe informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr: 85 737 50 05 oraz 85 737 59 40 (w. 22)

 

Przypominamy, że wniosek dotyczy zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla przypadającej na gospodarstwo domowe w terminie do 30 kwietnia 2023 r. Wnioski o preferencyjny zakup węgla będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.