Burmistrz Miasta Brańsk ogłosił konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów dwóch placówek oświatowych. Są to: Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku oraz Przedszkole im. Sióstr Sercanek w Brańsku.

Materiały dotyczące konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod tym linkiem.