W dniu 03.02.2022r o godz. 14.00 strażacy z Komendy Powiatowej PSP w
Bielsku Podlaskim wspólnie z druhami z OSP Brańsk przeprowadzą na
zbiorniku retencyjnym w mieście Brańsk pokazy z zakresu ratownictwa na
zalodzonych zbiornikach wodnych.

Zaprezentowane zostaną metody samodzielnego wydostania się z wody w
sytuacji, gdy dojdzie do załamania się pokrywy lodowej oraz możliwe warianty
dotarcia do osoby tonącej i wydobycie jej na brzeg przy użyciu posiadanego
sprzętu ratowniczego.  Przedstawione będą również podstawowe techniki
udzielania pierwszej pomocy w tego typu sytuacjach.

Wszyscy uczestnicy pokazów będą mogli zapoznać się ze sprzętem
wykorzystywanym przez strażaków do ratownictwa wodno-lodowego.