AF1QipOh0w2VVwgpfLobSqXbodEeLDOkHQihovZyMu41w3014 h754

Mieszkańcy i ich wizja, potrzeby i oczekiwania
– zapraszamy do udziału w badaniu dot. silnych stron i wyzwań
naszego Miasta !

Trwają prace nad pierwszą wspólną Strategią Terytorialną dla 28 gmin i 3 powiatów Partnerstwa
Południowo-Wschodniego Podlasia, którego miasto Brańsk jest członkiem.

Zwracamy się do Państwa – mieszkańców – z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Pytamy w niej
o Państwa opinie na temat silnych stron naszego Miasta, głównych wyzwań, które przed nami stoją,
a także o Państwa pomysły na to, jak możemy to wszystko przekuć w konkretne działania.

Ankieta jest anonimowa i składa się z pięciu pytań, będzie dostępna do 31 października 2021 r.

LINK do ANKIETY: https://forms.gle/FNNZE7TdwfRL5gBj8

Druki w wersji papierowej są dostępne w Urzędzie Miasta Brańsk.

Dziękujemy za Państwa aktywność. Ważny jest każdy głos
– dzięki temu możemy wspólnie kształtować przyszłość naszego miasta.

Burmistrz               

Eugeniusz Tomasz Koczewski