Szanowni Mieszkańcy,

Burmistrz Miasta Brańsk informuje, że na terenie Miasta Brańsk jest prowadzona kompleksowa inwentaryzacja źródeł ciepła. W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców o wypełnienie ankiety, która pozwoli na inwentaryzację źródeł ogrzewania wszystkich budynków mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, itp. znajdujących się na terenie naszego miasta.

 

Obowiązek ten wynika z zapisów uchwały nr XXXIV/414/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” (zmienionej uchwałą nr XIX/236/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.).

Wykonanie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji umożliwi dokonanie oceny skali potrzeb mieszkańców w zakresie procesu wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, a co za tym idzie umożliwi również lepsze przygotowanie się do ewentualnych programów pomocowych.

Złożenie ankiety nie wiąże się z żadnymi kosztami ani dodatkowymi opłatami. Badanie ankietowe nie jest działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakości stosowanych paliw w gospodarstwach domowych, ma charakter wyłącznie informacyjny. Niemniej jednak nieudzielenie informacji na temat użytkowanego źródła ciepła może skutkować w przyszłości brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na jego wymianę.

W związku z powyższym, w celu realizacji nałożonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego na naszą gminę obowiązku, w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. wypełnioną ankietę należy złożyć w wybrany sposób:

  • osobiście wrzucając do skrzynki podawczej w Urzędzie Miasta Brańsk przy ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk,
  • listownie na adres Urzędu Miasta Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk.

WAŻNE: Jeśli właściciel/współwłaściciel posiada więcej niż jeden budynek/lokal, ankietę wypełnia dla każdego obiektu osobno.

Bardzo prosimy o rozpowszechnianie informacji o ankietyzacji wśród najbliższych i sąsiadów.

Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca 2021 r. równolegle wszedł obowiązek składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw przez wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2021 poz. 554 z późn. zm).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Brańsk oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas.

Pliki do pobrania: