Brańsk 30.08.2021 grafika

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.08.2021 r. w godz. 7:00-11:00 w Punkcie Spisowym
zorganizowanym na Placu Targowym w Brańsku przy ul. Mickiewicza będzie istniała możliwość
skorzystania z pomocy pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku w dopełnieniu obowiązku
spisowego w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
Informacje, które zostaną zebrane od milionów Polaków pozwolą na aktualny opis naszego kraju i
jego mieszkańców. Dzięki temu lepiej poznamy potrzeby i wyzwania rozwojowe stojące przed naszym
krajem, jak i jego poszczególnymi terytoriami (województwami, gminami). Spis to niezwykle ważne
przedsięwzięcie, przeprowadzane raz na 10 lat. Jego wyniki, przez najbliższe lata, będą
wykorzystywane do kreowania różnych polityk publicznych, np. edukacyjnej, zdrowotnej,
demograficznej, czy rynku pracy.
Więcej informacji na temat NSP 2021 znajduje się na stronie internetowej: https://spis.gov.pl.
Spełnijmy nasz obywatelski obowiązek. Pamiętajmy, że #LiczySięKażdy i #LiczymySięDlaPolski!