Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021
osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana do przeprowadzenia samospisu
internetowego. Interaktywna aplikacja spisowa dostępna jest na stronie internetowej spis.gov.pl.

Obowiązku spisowego można dopełnić także dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99 i
przekazując dane. Dzwoniąc na infolinię respondenci mogą skorzystać także z pomocy konsultantów w
samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego, pozyskać informacje o NSP 2021 oraz o rachmistrzach
spisowych, w tym potwierdzić ich tożsamość.
Dla osób, które chcą dokonać samospisu internetowego, ale nie mają możliwości np. z powodu braku
dostępu do Internetu, w urzędach statystycznych oraz urzędach obsługujących wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast, zostały udostępnione pomieszczenia i sprzęt komputerowy do realizacji samospisu.
Istnieje też możliwość skorzystania z pomocy pracowników urzędów w dopełnieniu obowiązku
spisowego. Lista miejsc, w których można dokonać samospisu została opublikowana na stronie
internetowej GUS (stat.gov.pl).

W celu ułatwienia dokonania samospisu Urząd Statystyczny w Białymstoku we współpracy z Gminnymi
Biurami Spisowymi organizuje także tzw. mobilne punkty spisowe w różnych miejscach na terenie
województwa podlaskiego. Informacje o mobilnych punktach spisowych w województwie podlaskim
można znaleźć w aktualnościach na stronie internetowej http://bialystok.stat.gov.pl/ oraz na profilu
Urzędu Statystycznego w Białymstoku na Facebook’u.

W uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie możespisać się przez
Internet lub przekazać danych poprzez infolinię spisową) z mieszkańcami będą kontaktowali się
telefonicznie lub osobiście rachmistrzowie spisowi, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku
spisowego.Rachmistrzowie dzwonią z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99
99.

W przypadku, gdy zadzwoni lub przyjdzie rachmistrz spisowy nie można odmówić przekazania mu
danych, uzasadniając odmowę na przykład realizacją samospisu w przyszłości.

Tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez:
- specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
- kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.