W związku z przedłużającym się stanem epidemii, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o rozpoczęciu
akcji związanej z dystrybucją w województwie podlaskim jednorazowych maseczek ochronnych.
Maseczki pochodzą z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i zostaną bezpłatnie przekazane
mieszkańcom w ilości 3 szt. na jedną osobę, zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa, pakiety z
maseczkami będą zostawiane w skrzynkach na listy.