Na konkurs wpłynęło osiem różnych prac. Po wstępnej weryfikacji prac, celem sprawdzenia pod katem plagiatu, do oceny dopuszczono siedem par projektów logo (kolorowy i czarnobiały). Do jednej z prac nie dołączono oświadczenia o własnoręcznym wykonaniu. Po sprawdzeniu w Internecie – praca okazała się plagiatem.

Jury konkursowe w składzie:

Przewodniczący Jury: Burmistrz Miasta Brańsk – Eugeniusz Tomasz Koczewski

Wiceprzewodnicząca Jury: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Brańsk – Anna Teresa Mortel

Członek Jury: Radna Miasta Brańsk – Magdalena Angielczyk

Członek Jury: Radny Miasta Brańsk – Paweł Buśko

Członek Jury: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku – Marzanna Chwaszczewska

Członek Jury: Pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku – Grzegorz Klinicki

W wyborach tajnych wyłonili laureatów:

1 000 PLN za I miejsce Zdobywcą I miejsca została Ewa Niewiarowska z sumą punktów: 60

logo ewa kolor svg

500 PLN za II miejsce Zdobywcą II miejsca została Agnieszka Konstantynowicz z sumą punktów: 41

Logo Brańska 1

300 PLN za III miejsce Zdobywcą III miejsca została Paulina Czarniawska z sumą punktów: 36

JPG kolor LOGO BRAŃSKA KONKURS

Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się w Urzędzie Miasta Brańsk. Czeki z nagrodami przekazała zwycięzcom Pani Wiceburmistrz Miasta Brańsk Joanna Witkowska.