Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku w imieniu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego uprzejmie informuje, że od 1 kwietnia 2021 r. na terenie całego kraju jest
prowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

To niezwykle ważne badanie statystyczne obejmujące całą populację mieszkańców Polski.
Jest ono realizowane raz na 10 lat. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo
przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach
niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca
zamieszkania, a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne
zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jesteśmy zobowiązani do
przeprowadzenia samospisu internetowego z wykorzystaniem interaktywnej aplikacji
znajdującej się na stronie spis.gov.pl.

W przypadku braku dostępu do Internetu można spisać się przez telefon, dzwoniąc na
infolinię spisową nr tel. 22 279 99 99 i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”.
Samospisu można dokonać także w siedzibie Urzędu Miasta Brańsk. Można skorzystać
również z pomocy pracowników urzędu przy wypełnianiu formularza spisowego.

Z respondentami, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktuje się rachmistrz spisowy w
celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego lub w drodze wywiadu bezpośredniego.

Pamiętajmy o tym, że dane zebrane w spisie będą mogły stanowić podstawę
podejmowania decyzji gospodarczych i społecznych w kolejnych latach oraz
przygotowywania planów rozwojowych naszego kraju, województw, jak i naszych małych
ojczyzn, jakimi są gminy. Udział w spisie jest zatem nie tylko naszym obowiązkiem, ale
także prawem. Rozwój kraju jest przecież ważny dla nas wszystkich.

Zwracamy się do Państwa z apelem o poświęcenie swego czasu i spisanie się przez
Internet. Będzie to Państwa wkład w nasze wspólne dobro.

Załączniki:
Pobierz plik (artykuł_02.03.2021.docx)artykuł_02.03.2021.docx[ ]632 kB