Uroczystość Złotych Godów

Od wielu lat Urząd Miasta w Brańsku organizował uroczystości dla małżeństw, które razem spędziły 50 lat życia. Z uwagi na panujący stan epidemii w tym roku Jubilaci otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od prezydenta Polski oraz upominki od Burmistrza Miasta pana Eugeniusz Tomasza Koczewskiego do swoich domów. Burmistrz Dostojnym Jubilatom złożył życzenia wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia i pogody ducha. Kolejnych wspólnych lat w otoczeniu najbliższych, miłości i wzajemnego szacunku Państwu:

 

 

Annie i Czesławowi Dernowskim

Teresie i Kazimierzowi Kalinowskim

Marii i Janowi Niewińskim

Marii i Stanisławowi Pawłowskim

IMG 20201215 092213

IMG 20201215 092219

IMG 20201215 092236

IMG 20201215 0923071

IMG 20201215 120649