Bezpieczna podlaska wieś

W 2019 roku rolnicy z województwa podlaskiego zgłosili aż 1149 wypadków przy pracy rolniczej. Aby zmniejszyć skalę tych niechcianych zdarzeń, KRUS w Białymstoku zaprasza rolników do udziału w konkursie fotograficznym „Wieś Podlaska – praca, bezpieczeństwo, ludzie" oraz konkursie testowym „Rola rolnika by upadku unikał”.

W 2019 roku rolnicy z województwa podlaskiego zgłosili aż 1149 wypadków przy pracy rolniczej. Aby zmniejszyć skalę tych niechcianych zdarzeń, KRUS w Białymstoku zaprasza rolników do udziału w konkursie fotograficznym „Wieś Podlaska – praca, bezpieczeństwo, ludzie" oraz konkursie testowym „Rola rolnika by upadku unikał”.

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Wieś Podlaska – praca, bezpieczeństwo, ludzie"

Zadaniem konkursowym jest wykonanie 5 fotografii (na papierze fotograficznym w dowolnym rozmiarze, czarnobiałe lub kolorowe, opracowane graficznie, jednak bez stosowania fotomontażu) na temat zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych, a w szczególności:

- upadkom osób
- pochwyceniom i uderzeniom przez części ruchome maszyn i urządzeń rolniczych
- uderzeniom, przygnieceniom, pogryzieniom przez zwierzęta.

Zdjęcia powinny przedstawiać w jaki sposób rolnicy oraz członkowie ich rodzin na terenie własnego gospodarstwa lub w jego bliskim sąsiedztwie likwidują, ewentualnie zmniejszają występowanie zagrożeń, które są przyczynami wypadków przy pracy rolniczej.

Fotografie należy ponumerować na odwrocie niezmywalnym markerem (nr od 1 do 5), a także zamieścić krótką informację dotyczącą: daty i miejsca wykonania fotografii, tytułu lub krótkiego komentarza.

Oprócz fotografii, uczestnik konkursu jest zobowiązany do wypełnienia arkusza zgłoszeniowego oraz klauzulę informacyjną RODO (dokumenty te, wraz z regulaminem, zamieszczamy poniżej).

Dokumenty te wraz z fotografiami należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego). Adres: ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok.

KONKURS TESTOWY „Rola rolnika, by upadku unikał”

Konkurs ma charakter korespondencyjny. Polega na udzieleniu odpowiedzi na 12 pytań testowych o tematyce związanej z zapobieganiem upadkom osób w gospodarstwie rolnym i funkcjonowaniem KRUS oraz na jedno pytanie problemowe.

Uczestnik Konkursu wypełniony arkusz testowy i wraz z Klauzulą informacyjną RODO dostarcza osobiście lub przesyła na adres OR KRUS w Białymstoku: 15-099 Białystok, ul. Legionowa 18 – do 1 września 2020 roku. Dokumenty te, wraz z regulaminem, zamieszczamy poniżej.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez KRUS.