Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) Powiat Bielski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W związku z art. 9 ww. ustawy Starosta Bielski ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie dla osób uprawnionych tj. każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielać będą adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, na podstawie umów zawartych z Powiatem Bielskim – w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, pokój nr 010, tel. 85 833 26 56:
– w poniedziałki w godzinach od 11.30 do 15.30 – porad prawnych udziela adwokat,
– we wtorki w godzinach od 7.30 do 11.30 – porad prawnych udziela radca prawny,
– w środy w godzinach od 11.30 do 15.30 – porad prawnych udziela adwokat,
– w czwartki w godzinach 7.30 do 11.30 – porad prawnych udziela radca prawny,
– w piątki w godzinach od 11.30 do 15.30 – porad prawnych udziela adwokat.

II. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którego prowadzenie Powiat Bielski powierzył Stowarzyszeniu Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska 11, wyłonionemu w otwartym konkursie ofert – w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, pokój nr 010, tel. 85 833 26 56, nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy adwokat:
– w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 11.30,
– we wtorki w godzinach od 11.30 do 15.30,
– w środy w godzinach od 7.30 do 11.30,
– w czwartki w godzinach 11.30 do 15.30,
– w piątki w godzinach od 7.30 do 11.30.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu
Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:
1) bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskanie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
2) w dowolnym terminie:
a) telefonicznie pod nr. 85 833 26 45;
b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
c) listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej można uzyskać na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

Zapisy telefoniczne pod nr. 85 833 26 16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..